De Roofvogelwerkgroep Zeeland heeft de laatste jaren haar activiteiten door gebrek aan menskracht moeten beperken. Behalve dat de laatste jaren belangrijk minder nestkaarten werden ingestuurd, betekent gebrek aan menskracht ook minder tijd voor coördinatie en daardoor in 2002 zelfs geen jaarverslag. Voor u ligt dan toch weer een jaarverslag, en wel een waarin de onderzoeksjaren 2002 en 2003 worden besproken. Ondanks dat het om twee jaar gaat, is er toch minder tekst, maar dankzij de digitale techniek is deze opgeleukt met foto´s. Bovendien wordt het verslag om kosten en tijd te besparen alleen nog maar in een digitale versie verspreid.

Bij elke soort wordt kort ingegaan op de wijze van vervolging. Dachten we in de beginjaren na de oprichting van de Roofvogelwerkgroep Zeeland dat het in Zeeland allemaal wel mee viel, we komen er steeds meer achter dat het plaatselijk de spuigaten uitloopt. Dat is met name het geval op Schouwen-Duiveland waar nogal eens eieren en jongen uit nesten verdwijnen en in Zeeuws-Vlaanderen in de omgeving van Hoek/Philippine en Axel/Koewacht waar royaal met gif wordt gestrooid. Verdachte regio´s zijn ook de hals van Zuid-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen. Met name in die laatste regio valt het op dat er amper Buizerds tot broeden komen, terwijl dat plaatselijk in het Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen wel het geval is. Waarschuwingen via de pers zijn kennelijk niet voldoende. Het wordt de hoogste tijd dat er eens een dader in de kraag wordt gevat.

Het laatste jaar is veel tijd gestoken in het opzetten van een cursus roofvogelnestkartering. Op dit moment worden in Zeeuws-Vlaanderen 26 en op Tholen 16 mensen opgeleid tot "erkend" roofvogelaar. De voorbereiding voor een cursus op Walcheren en Zuid-Beveland zijn gestart. De cursus is niet vrijblijvend. Voor deelnemers is er het eerste jaar een inspanningsverplichting: karteren en zoeken naar nesten in een zelf te bepalen gebied Het zoeken naar nesten van Bruine Kiekendief vergt meer opleiding, en is daarom in het kader van de cursus niet toegestaan. Zij die de cursus met goed gevolg doorlopen, krijgen een certificaat. Hopelijk zullen een aantal deelnemers door roofvogelonderzoek worden gegrepen en gaan zij vanaf volgend jaar op eigen houtje het veld in. Tijdens de cursus is er ook aandacht voor het herkennen en opsporen van roofvogelvervolging.

In 2003 is begonnen met de invoer in een geautomatiseerd bestand van alle op de nestkaarten vermelde prooiresten en biometrische (vleugellengtes, gewichten, etc.), gegevens van de jongen. Het streven is om in het volgende verslag ten minste van één soort deze gegevens te presenteren.

De roofvogelwerkgroep Zeeland werd in november 1994 opgericht. Daarom zal de eerst-volgende Zeeuwse vogelaarsavond in het teken staan van roofvogelonderzoek staan. U hoort er nog van!

Philippine 15 maart 2004, Henk Castelijns.