Drie jonge Boomvalken aan de Oudedijk nabij Tholen (tho) op 28 juni 2003. De jongen waren 18-21dagen oud en wogen slechts 130-152 gram, terwijl op die leeftijd circa 220 gram normaal is. Toch bleek op 9 augustus dat ten minste 2 jongen bijna vliegvlug waren en op 16 augustus waren uitgevlogen. [i]Foto: Jeroen Castelijns.[/i]Drie jonge Boomvalken aan de Oudedijk nabij Tholen (tho) op 28 juni 2003. De jongen waren 18-21dagen oud en wogen slechts 130-152 gram, terwijl op die leeftijd circa 220 gram normaal is. Toch bleek op 9 augustus dat ten minste 2 jongen bijna vliegvlug waren en op 16 augustus waren uitgevlogen. Foto: Jeroen Castelijns.In 2002 werden 21 en in 2003 15 Boomvalkparen opgespoord. Het aantal gevonden nesten bedroeg 11 en 14. Het aantal broedparen wordt geschat op 25-40 paar. Dat is een stuk lager dan de schatting voor 2000 toen het nog om 40-70 paar ging (Castelijns 2001).

Zoals gebruikelijk bij Boomvalken werd pas laat met de eileg gestart: in 2002 op 11 juni en 2003 op 8 juni. Controles in de eifase werden in geen van beide jaren uitgevoerd. De meeste Boomvalknesten worden opgespoord in de deelgebieden tho, nbe, zbe en hzb. In andere regio’s waar toch ook Boomvalken voorkomen, zoals wzv en ozv lukt het maar niet de nesten (tijdig) op te sporen. Gemiddeld vlogen in 2002 2,1 (s=0,78 n=8) en in 2003 2,3 (s=0,62 n=11) jongen uit. Voor de Boomvalk heel normale waarden.

Evenals Torenvalken hebben Boomvalken niets van de mens te duchten.