Sinds 2010 broedt er een paartje Slechtvalken op de watertoren in Axel. Over de vestiging van de Slechtvalken op de watertoren en hun voedsel kunt u hier een artikel lezen. In de winter na het broedseizoen is er in samenwerking met Stichting Natuurkanaal en Museum Land van Axel een tweetal webcams geplaatst: één buiten en één in de kast. Vanaf 2011 was het broedproces van deze vogels dan ook live te volgen. Informatie over de broedresulaten sindsdien vindt u onder het tablad Boedresultaten.