Avifauna Zeelandica
In Zeeland wordt op dit moment keihard gewerkt aan de Avifauna Zeelandica. De planning is dat er eind dit jaar twee boeken liggen met in totaal circa 1.400 pagina’s over vogels en alles wat daarbij hoort. Denk daarbij aan een historisch overzicht van vogelstudie, vogelbescherming, uitvoerige avifaunistische beschrijvingen, vogelaars toen en nu, vogelexploitatie, een beschrijving van vogelcollecties etc. Binnenkort start de voorintekening, houd dat in de gaten!

Omdat ik aan de beschrijving van roofvogels en een 20-tal andere soorten mijn handen meer dan vol heb, is er geen tijd voor een jaarverslag. O ja, op de Torenvalk na heb ik ‘mijn’ teksten in concept gereed.

Nieuws over kiekendieven in Zeeland

Beschermingsproject
In 2020 is in Zeeland gestart met een beschermingsproject voor Bruine Kiekendieven. Er is een brochure verschenen brochure Bruine Kiekendief, voor bescherming van op akkers broedende kiekendieven is het Steunpunt Bruine Kiekendief is opgericht en er is een overzicht gemaakt van gebieden waar door maatregelen het broedhabitat kan worden verbeterd.

Nestcontroles met een drone 
Na een vooronderzoek in 2019 werden in 2020 heel wat nesten van de Bruine Kiekendief in Zeeland met behulp van een drone gecontroleerd. Barabara Voogt van de Vogelwerkgroep Walcheren heeft haar ervaringen vastgelegd in een verslag. U kunt dat hier lezen.

Bijzondere ervaringen met de Bruine Kiekendief
In 2020 is Jaco Kouwen gestart met onderzoek aan roofvogels. Hij had al meteen een paar heel bijzonder ervaringen, zie dit beeldverslag.

Bunzing haalt nest van een Bruine Kiekendief leeg, 21 juni 2020, Rietkreek Nieuw Vossemeer. Foto: Jaco KouwenBunzing haalt nest van een Bruine Kiekendief leeg, 21 juni 2020, Rietkreek Nieuw Vossemeer. Foto: Jaco Kouwen

Buizerd jong van 28 dagen oud in de Koegorspolder Sluiskil op 2 juni 2019. Foto: Bas de MaatBuizerd jong van 28 dagen oud in de Koegorspolder Sluiskil op 2 juni 2019. Foto: Bas de MaatElk jaar duikt er wel een bericht in de kranten op dat er mensen door een roofvogel zijn aangevallen. Agressieve roofvogel, kopt de krant dan. Soms loopt daarbij iemand een wond op, maar vaker gaat het om een scheervlucht laag over het hoofd. Dat laatste kan ook een angstige ervaring zijn, blijkt uit de reacties. Om wat voor roofvogels gaat het eigenlijk? Bijna altijd buizerds. En bijna altijd in de zomer. Of beter gezegd: in de broedtijd van buizerds. Het gaat om vrouwelijke buizerds die een nest verdedigen waar jongen op zitten. Agressie is dan ook een groot woord voor verdedigen. Het komt maar weinig voor en de overlast duurt zelden langer dan drie weken, samenvallend met de tijd dat er halfwas jongen op het nest staan.

Het ‘probleem’ is eenvoudig op te lossen:

  • maak een omweg voor de duur van de broedtijd (100 meter afstand houden is al voldoende),
  • plaats een waarschuwingsbord met bijvoorbeeld de tekst; “voorzichtig aanvallende buizerd”,
  • passeer de plek in groepsverband,
  • loop langzaam en maak drukke armbewegingen, praat luidruchtig en kijk om je heen,
  • draag een helm of zet een pet op.

Bij dit alles is het goed te beseffen dat het slechts een tijdelijk probleem is. Gewelddadige oplossingen, zoals afschot of wegvangen, zijn niet nodig en bovendien verboden. Laten we in plaats daarvan ontzag hebben voor de moeder die haar kinderen verdedigt. En als er desondanks toch een buizerd rakelings over je hoofd scheert, weet dan dat je iets heel bijzonders meemaakt! Daar kun je later mooie verhalen over vertellen.
Bron “Onze Roofvogels” door Rob Bijlsma uitgegeven door de Werkgroep Roofvogels Nederland.
Te downloaden via deze link.

En dan nog dit. Jaarlijks worden in Zeeland door roofvogelaars 200-300 bezette buizerdnesten gecontroleerd, meestal door in het nest te kijken. Om de eieren op te meten en de jongen te ringen is het nodig om naar het nest te klimmen. Ook worden nesten gecontroleerd door gebruik te maken van een camera op een stok. Daarbij is nog nooit iemand aangevallen. Het aanvallen van met name hardlopers is duidelijk een reactie van de buizerd op de snelle beweging.