Drie uit het nest gegooide en vervolgens de schedel ingetrapte Buizerds nabij de Zestigvoet Hulst op 29 juni 2003. De poten met ringen waren er afgerukt. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Drie uit het nest gegooide en vervolgens de schedel ingetrapte Buizerds nabij de Zestigvoet Hulst op 29 juni 2003. De poten met ringen waren er afgerukt. Foto: Henk Castelijns.In 2002 en 2003 werden achtereenvolgens 93 en 77 broedparen van de Buizerd opgespoord, waarvan in 82 en 58 gevallen ook het nest werd gevonden. In Zeeland waren in 2002-2003 naar schatting 150-200 broedparen aanwezig.

De start van de eileg was met achtereenvolgens 5 en 3 april gemiddeld. Dat gold ook voor het aantal eieren met respectievelijk 2,4 (s=065, n=20) en 2,5 (s=0,63, n=13) en het aantal jongen 2,0 (s=066, n=40) en 1,9 (s=0,83, n=21). In totaal werden in 2002 51 en in 2003 29 jongen geringd.

Dat in 2003 de voedselsituatie slecht was, bleek in mzv waar van alle broedparen van de Buizerd de nesten werden opgespoord. In 2002 brachten 15 paren gemiddeld 0,93 jong groot en in 2003 zeven paren geen enkel jong.

De Buizerd heeft plaatselijk behoorlijk te leiden van vervolging. Jaarlijks worden vooral in de winter en in het voorjaar vergiftigde exemplaren gevonden. Voorafgaand en tijdens het broedseizoen in 2002 werden in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen zeven onder verdachte omstandigheden gestorven Buizerds gevonden. Zes keer werd door de AID in samenwerking met het CIDC-Lelystad een onderzoek naar de doodsoorzaak ingesteld. Vier keer werd aangetoond Twee Buizerdjongen nabij Rooversberg (Lamswaarde) op 6 juni 2003. Het grootste jong werd geringd. Bij de controle op 28 juni was alleen het grootste jong nog in leven. Het was bijna vliegvlug. Zo’n groot verschil tussen twee jongen duidt op voedselgebrek. 2003 was een slecht muizenjaar. Let op de poot van een adult Waterhoen en twee eendagskuikens Fazant op de nestrand, zulke prooien zijn niet alledaags. [i]Foto Pepijn Calle.[/i]Twee Buizerdjongen nabij Rooversberg (Lamswaarde) op 6 juni 2003. Het grootste jong werd geringd. Bij de controle op 28 juni was alleen het grootste jong nog in leven. Het was bijna vliegvlug. Zo’n groot verschil tussen twee jongen duidt op voedselgebrek. 2003 was een slecht muizenjaar. Let op de poot van een adult Waterhoen en twee eendagskuikens Fazant op de nestrand, zulke prooien zijn niet alledaags. Foto Pepijn Calle.dat de vogels waren vergiftigd, één keer bleek het om verhongerde jongen te gaan (ouders vergiftigd?) en één geval werd geen overtuigend bewijs voor vergiftiging gevonden. Dat er waarschijnlijk in veel meer gevallen vergiftiging plaatsvindt, bleek uit een aantal ‘verdachte verdwijningen’ rondom Axel en Koewacht in 2002. Dat jaar werden bij twee nesten dode Buizerdouders gevonden en verdwenen bovendien vier ‘vast’ broedende Buizerdparen (Castelijns 2003).

Ook in 2003 waren er weer de nodige vergiftigingsgevallen en het seizoen 2004 is nog maar amper begonnen of de eerste meldingen komen al weer binnen. Bij één geval nabij Koewacht is inmiddels aangetoond dat het om gif ging, drie andere verdachte gevallen zijn nog in onderzoek bij de AID.

Van een geheel andere orde was het uit het nest gooien en vervolgens dood trappen van drie Buizerdjongen bij de Zestigvoet nabij Hulst (zie foto). In dit geval gaat de verdenking uit naar iemand die roofvogelonderzoekers stalkt!