HetFiguur 1 Onderzoeksgebied van de Werkgroep Roofvogels Zeeland met verdeling in Deelgebieden.Figuur 1 Onderzoeksgebied van de Werkgroep Roofvogels Zeeland met verdeling in Deelgebieden. onderzoeksgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland beslaat de gehele provincie Zeeland inclusief de voormalige buitendijkse delen van de Grevelingen en het Markiezaat die voor een deel buiten de provincie liggen. Het gebied is 311.700 ha groot waarvan 181.700 ha land, de rest is water. In verband met roofvogelonderzoek is het opgesplitst in een aantal deelgebieden (figuur 1). Voor een beschrijving zie het jaarverslag van 2001 (Castelijns 2002).