Jonge Torenvalk met uit de bek stekende Spreeuwenpoot. Het jong was 22 dagen oud en één van de drie op 27 juni geringde jongen uit een nestkast nabij Zaamslag. In de kast lagen twee verhongerde dode jongen. Eén van de drie jongen had een erg laag gewicht. Dankzij bijvoren van de eigenaar van de kast vlogen toch nog drie jongen uit. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Jonge Torenvalk met uit de bek stekende Spreeuwenpoot. Het jong was 22 dagen oud en één van de drie op 27 juni geringde jongen uit een nestkast nabij Zaamslag. In de kast lagen twee verhongerde dode jongen. Eén van de drie jongen had een erg laag gewicht. Dankzij bijvoren van de eigenaar van de kast vlogen toch nog drie jongen uit. Foto: Henk Castelijns.In 2002 werden 186 en in 2003 97 broedparen van de Torenvalk opgespoord, waarvan in 120 en 76 gevallen ook het nest werd gevonden. Het aantal broedparen wordt geschat op 425-550.

In totaal werden in beide jaren 9 wildnesten gevonden: vier keer werd gebroed in een oud Eksternest, één keer in dat van een Zwarte Kraai en vier keer in een gebouw. De overige broedgevallen vonden plaats in nestkasten. De aandacht van de waarnemers gaat daar vooral naar uit. Wildnesten worden meestal bij toeval gevonden.

In 2002 startte de Torenvalk gemiddeld en in 2003 wat later dan gemiddeld met de eileg: achtereenvolgens 27 april en 4 mei. Het aantal eieren was met 4,6 (s=1,42 n=54) en 4,2 (s=1,53 n=42), en het uitgevlogen jongen met 3,9 (s=1,14 n=105) en 3,1 (s=1,09 n=54) in beide jaren gemiddeld en lager dan normaal.

Tijdens het ringen bleek dat de jongen in 2003 een lager gewicht hadden dan in 2002. In 2003 was het gemiddelde gewicht van het oudste jong 193 gram (s=43 n=37) en in 2002 224 gram (n=52 s=36). Tezamen met een lager dan gemiddeld aantal eieren en jongen duidt dat op een slechte voedselsituatie, in het geval van Torenvalken dus weinig muizen (zie voedselsituatie).