Slechtvalkwaarnemingen en –gedragingen op de Hooge Platen tijdens het broedseizoen van 2007.

Bewerkte notities uit het logboek van de beheerders (bewakers) Fred Schenk en René Beijersbergen.

 • 19 feb. Op een paaltje valk bij het afslagduin zit een Slechtvalk
 • 11 mrt. Slechtvalk op paaltje.
 • 15 mrt. Geen Slechtvalk gezien.
 • 28 mrt. Springtij! Geen spoor van een Slechtvalk, wel enkele plukrestanten van zangvogels.
 • 02 apr. Geen Slechtvalk gezien. Er staan Zilvermeeuwen op wacht op de duintjes en er scharrelen twee Zwarte Kraaien rond. (HC: De Slechtvalk zou daar niet van gediend zijn).
 • 06 apr. Weer twee Zwarte Kraaien.
 • 10 apr. Zilvermeeuwen centraal op de duintjes, maar geen Slechtvalk.
 • 13 apr. Geen Slechtvalk.
 • 16 apr. Weer twee Zwarte Kraaien, maar geen Slechtvalk.
 • 22 apr. Grote Mantelmeeuw op de uitkijk, maar geen Slechtvalk.
 • 28 apr. Om 13:00 u op de palenrij Noord een man Slechtvalk, het Vrouwtje vliegt laag over en landt in de duintjes. Om 14:00 u landt ook het mannetje daar. De vliegbewegingen veroorzaken geen onrust bij de aanwezige vogels. In de loop van de middag zit het mannetje meerdere malen op de palenrij of een op een bord.
 • 29 apr. Man en vrouw Slechtvalk zitten zeker een uur op palenrij, beide vertrekken naar het vaste land. Een half uur later arriveert het mannetje boven de duintjes en verdwijnt tussen het hoge gras. Heb ik het vrouwtje gemist? (HC; op basis van de vleugellengte is het eerste ei gelegd op 30 april).
 • 10 mei. ‘Onze’ Slechtvalk alweer dagen niet gezien.
 • 11 mei. Op het noordelijkste stukje duin zit een aantal Zilvermeeuwen en een koppeltje Canadaganzen. Plots duikt de man Slechtvalk op, met twee stootduiken verdwijnen de Zilvermeeuwen, de Canadaganzen lopen onverstoorbaar door. De Slechtvalk gaat heel even op de palenrij zitten en is kort erop weer verdwenen.
 • 12 mei. In de duintjes een panic van ongeveer 15 minuten. (FS; is veel langer dan gemiddeld). Meer dan 200 Grote Sterns gaan op de wieken en vliegen in één compacte groep steeds naar het water en terug. Er zijn geen duikvluchten naar een indringer. De Slechtvalkman vliegt op uit de duintjes en de rust keert weer. Hij vliegt via de westelijke plaat over het water naar het vaste land.
 • 13 mei. Mannetje Slechtvalk (kon ik zien dankzij telescoop van Jaap Poortvliet) zit langdurig op een paaltje achter het duin, ongeveer ter hoogte van de opslagplaats van de bebording.
 • 14 mei. Hoog boven het duin cirkelt een man Slechtvalk met een twintigtal Visdieven, na een korte rustpauze op de bekende palenrij verdwijnt hij weer.
 • 15 mei. Slechtvalk niet gezien.
 • 17 mei. Slechtvalk te zien wacht het hoogwater af en verplaats zich dan naar een bebordingspaal op oost.
 • 18 mei. Slechtvalk wederom op bebording oost.
 • 19 mei. Vanuit de duintjes vliegt de Slechtvalk op en krijgt gelijk een grote groep Visdieven achter zich aan. Laag wegvliegen lukt hem kennelijk niet, al omhoog cirkelend duurt het zeker een kwartier voordat de laatste Visdief de achtervolging opgeeft. In het begin van de middag herhaalt zich hetzelfde tafereel als vanmorgen, nu vertrekt de Slechtvalk laag over het strand naar het vaste land. Later is er op Noord zo nu en dan een flinke panic onder de Visdieven. Laat in de middag zit de Slechtvalk weer op de bebordingspaal.
 • 26 mei. Slechtvalk op de bebordingspaal. Later meerdere malen een flinke panic beginnend op Noord, waarschijnlijk door Slechtvalk, maar niet gezien.
 • 30 mei. Zonnig maar frisjes, ZZO 3. Vijf zandschepen en zeven Gewone Zeehonden. Spetterende telling! Na het tellen van de sterns gaan we richting Slechtvalk. De spanning stijgt bij het laatste duin als we de waarschijnlijke nestplaats van de Slechtvalk naderen. Pas op zo’n 20 meter vliegt het Slechtvalk vrouwtje op. Er liggen twee eieren in het kale zand, er zijn geen prooiresten te zien.

Habitat broedplaats Slechtvalk op de Hooge Platen in 2006 en 2007. Breskens 20 juli 2006. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]

 • 31 mei. Slechtvalk mogelijk met leggen begonnen eind april (na de 29ste). Uitgaande van een broedtijd van circa 35 dagen zullen in de loop van volgende week (5-7 juni) de jongen geboren worden.
 • 02 jun. Rond 14:30u vliegen achteraan 250-300 Visdieven op. Even later vliegt het vrouwtje Slechtvalk laag over het schor oostwaarts en gaat op de bebordingspaal zitten. Enkele seconden later komt het mannetje eveneens laag aanvliegen met prooi en lijkt ook op de paal willen te gaan zitten, maar valt op het laatste moment neer naast de paal. Even later valt vrouwtje ook op de grond en zijn ze even onzichtbaar. Dan vliegt het vrouwtje op met prooi. Ze vliegt in de richting van de scheepswerf en gaat op het schor zitten. Enkele minuten later is er grote paniek achteraan als een Slechtvalk de duintjes in gaat. Ik heb geen idee of het het mannetje of het vrouwtje is. Weer wat later gaat het mannetje voor langere tijd op de achterste paal zitten.
 • 06 jun. Als we na het tellen van de sterns op Noord komen, verschijnt er algauw het alarmerend paartje Slechtvalk. In het nest ligt een ééndagskuiken en een aangepikt ei.
 • 09 jun. Het is te merken dat de Slechtvalk nu met jongen zit. Er zijn op Noord meerdere panics per uur bij Visdief en Dwergstern. Ik zie de Slechtvalk tweemaal landen in het duin.
 • 15 jun. Snelle telling. Nieuw zijn: 10 dwergen 442 Grote Sterns en 62 Visdieven. Het ziet er erg goed uit en er zijn veel pullen bij de dwergen ook op Noord. De Bontbek zit nog op eieren. Er zijn ook veel jonge Visdieven en bij de Grote sterns groeit de eerste lichting pullen goed. De Slechtvalkjes zien er ook goed uit. Er zijn tot nu toe alleen nog maar opgepeuzelde postduiven rond het duin.
 • 16 jun. Achteraan een paar keer grote paniek, vooraan duidelijk minder en korter.
 • 17 jun. Achteraan af en toe grote paniek. Vermoedelijk door Slechtvalk. Eén keer is de Slechtvalk naar Nummer Een (HC: gehucht op de vaste wal) gevlogen.
 • 23 jun. Achterin bij de Visdieven lijkt het allemaal wat rustiger met panics dan eerder. Is er gewenning aan de Slechtvalk? Later op de middag nog altijd een constante stroom van in- en uitvliegende sterns. De Slechtvalk komt over het vaarwater aangevlogen en veroorzaakt een flinke panic maar het is weer snel rustig. 
 • 27 jun. En met de Slechtvalk? Of ze last van het stuivende zand hebben gehad kan ik niet zeggen. De twee oudervogels zie ik cirkelend. Ze zijn heer en meester van de Bol (HC: centrale deel Hooge Platen). Het mannetje zakt in een lange rustige glijvlucht over het schor, de Visdieven reageren,maar de Slechtvalk trekt het zich niet aan. Een nog niet vliegvlugge Visdief wordt door het mannetje uit het schor gegrist. Hij vliegt met prooi naar het noordelijke duin waar zijn jongen zich bevinden. Enkele minuten later zie ik beide vogels weer terug op een behoorlijk hoogte oostelijk van de Bol. Ook die hebben het slechte weer dus overleefd.
 • 30 jun. Het blijft de eerste uren rustig op Noord, geen panics of iets dergelijks. Er is toch niets mis met de Visdieven of de Slechtvalk? Kennelijk werd er gewacht op de eerste duiven uit Bordeaux. Plots is er veel onrust, en actie! Beide vogels hoog in de lucht speurend naar duiven, naar de Visdieven kijken ze niet om. Bij de vierde poging heeft het vrouwtje succes en grijpt zo’n turboduif hoog uit de lucht en landt ermee op een turfblok.
 • 01 jul. Bij aankomst is de Slechtvalk al bezig, flinke panics op Noord. De Dwergsterns en Grote Sterns van de laatste vestiging zijn erg schrikachtig. Het is vandaag rustig met de duiven. Eenmaal is het raak, die duif komt niet meer thuis. Later wordt er dan toch ook weer een Visdief geslagen.
 • 02 jul.  Het kan niet op! Schitterend! Wat een dag! Vandaag zeehonden (HC: 2 Grijze en 11 Gewone), drie soorten sterns, Slechtvalken, stuifduinen met er achter een bontgekleurde kwelder en laat ik het vooral niet vergeten de bijen van collega Chiel (HC: Schorzijdebij en Schorviltbij). Vandaag waren we met een zeldzaam grote groep, waaronder Peter van Geneijgen en Henk Castelijns om de jonge Slechtvalken te ringen en Peter Nicolai en collega Chiel voor het maken van foto’s.
 • 07 jul. Vandaag drie panics vanwege de Slechtvalk.
 • 08 jul. Vanuit het westen komt de Slechtvalk aangevlogen met een prooi ter grootte van een duif. Dit zorgt bij de sterns voor een flinke panic.
 • 11 jul. Controlebezoek met collega René. Ongekend, super veel juveniele sterns en ondanks het matige weer niet veel sterfte. Ook met de jonge Slechtvalken gaat het goed, ze zitten al goed in de veren en zullen over een week de eerste vlieglessen nemen.
 • 15 jul. Eenmaal grote paniek door overvliegende Slechtvalk.
 • 19 jul. De Slechtvalk alarmeert nog en we treffen twee prachtige jongen aan omringd door opgepeuzelde postduiven en twee Spreeuwen. Eén van de twee jongen kiest het luchtruim. Het oudste jong is 43 dagen oud. Ik kan de definitieve lijst van broedvogels opstellen (HC: zie 01 jul.).
 • 31 jul. Er alarmeert nog één Slechtvalk. Op het valkenhorst lag een puntgaaf duivenei en een Stekelbaars.
 • 05 aug. Er is een spelende Slechtvalk.

 

19 02

Op een paaltje valk bij het afslagduin zit een Slechtvalk

11 03 Slechtvalk op paaltje.
15 03 Geen Slechtvalk gezien.
28 03 Springtij! Geen spoor van een Slechtvalk, wel enkele plukrestanten van zangvogels.
02 04 Geen Slechtvalk gezien. Er staan Zilvermeeuwen op wacht op de duintjes en er scharrelen twee Zwarte Kraaien rond. (HC: De Slechtvalk zou daar niet van gediend zijn).
06 04 Weer twee Zwarte Kraaien.
10 04 Zilvermeeuwen centraal op de duintjes, maar geen Slechtvalk.
13 04 Geen Slechtvalk.
16 04 Weer twee Zwarte Kraaien, maar geen Slechtvalk.
22 04 Grote Mantelmeeuw op de uitkijk, maar geen Slechtvalk.
28 04 Om 13:00 u op de palenrij Noord een man Slechtvalk, het Vrouwtje vliegt laag over en landt in de duintjes. Om 14:00 u landt ook het mannetje daar. De vliegbewegingen veroorzaken geen onrust bij de aanwezige vogels. In de loop van de middag zit het mannetje meerdere malen op de palenrij of een op een bord.
29 04 Man en vrouw Slechtvalk zitten zeker een uur op palenrij, beide vertrekken naar het vaste land. Een half uur later arriveert het mannetje boven de duintjes en verdwijnt tussen het hoge gras. Heb ik het vrouwtje gemist? (HC; op basis van de vleugellengte is het eerste ei gelegd op 30 april).
10 05 ‘Onze’ Slechtvalk alweer dagen niet gezien.
11 05 Op het noordelijkste stukje duin zit een aantal Zilvermeeuwen en een koppeltje Canadaganzen. Plots duikt de man Slechtvalk op, met twee stootduiken verdwijnen de Zilvermeeuwen, de Canadaganzen lopen onverstoorbaar door. De Slechtvalk gaat heel even op de palenrij zitten en is kort erop weer verdwenen.
12 05 In de duintjes een panic van ongeveer 15 minuten. (FS; is veel langer dan gemiddeld). Meer dan 200 Grote Sterns gaan op de wieken en vliegen in één compacte groep steeds naar het water en terug. Er zijn geen duikvluchten naar een indringer. De Slechtvalkman vliegt op uit de duintjes en de rust keert weer. Hij vliegt via de westelijke plaat over het water naar het vaste land.
13 05 Mannetje Slechtvalk (kon ik zien dankzij telescoop van Jaap Poortvliet) zit langdurig op een paaltje achter het duin, ongeveer ter hoogte van de opslagplaats van de bebording.
14 05 Hoog boven het duin cirkelt een man Slechtvalk met een twintigtal Visdieven, na een korte rustpauze op de bekende palenrij verdwijnt hij weer.
15 05 Slechtvalk niet gezien.
17 05 Slechtvalk te zien wacht het hoogwater af en verplaats zich dan naar een bebordingspaal op oost.
18 05 Slechtvalk wederom op bebording oost.
19 05 Vanuit de duintjes vliegt de Slechtvalk op en krijgt gelijk een grote groep Visdieven achter zich aan. Laag wegvliegen lukt hem kennelijk niet, al omhoog cirkelend duurt het zeker een kwartier voordat de laatste Visdief de achtervolging opgeeft. In het begin van de middag herhaalt zich hetzelfde tafereel als vanmorgen, nu vertrekt de Slechtvalk laag over het strand naar het vaste land. Later is er op Noord zo nu en dan een flinke panic onder de Visdieven. Laat in de middag zit de Slechtvalk weer op de bebordingspaal.
26 05 Slechtvalk op de bebordingspaal. Later meerdere malen een flinke panic beginnend op Noord, waarschijnlijk door Slechtvalk, maar niet gezien.
30 05 Zonnig maar frisjes, ZZO 3. Vijf zandschepen en zeven Gewone Zeehonden. Spetterende telling! Na het tellen van de sterns gaan we richting Slechtvalk. De spanning stijgt bij het laatste duin als we de waarschijnlijke nestplaats van de Slechtvalk naderen. Pas op zo’n 20 meter vliegt het Slechtvalk vrouwtje op. Er liggen twee eieren in het kale zand, er zijn geen prooiresten te zien.
31 05 Slechtvalk mogelijk met leggen begonnen eind april (na de 29ste). Uitgaande van een broedtijd van circa 35 dagen zullen in de loop van volgende week (5-7 juni) de jongen geboren worden.
02-06 Rond 14:30u vliegen achteraan 250-300 Visdieven op. Even later vliegt het vrouwtje Slechtvalk laag over het schor oostwaarts en gaat op de bebordingspaal zitten. Enkele seconden later komt het mannetje eveneens laag aanvliegen met prooi en lijkt ook op de paal willen te gaan zitten, maar valt op het laatste moment neer naast de paal. Even later valt vrouwtje ook op de grond en zijn ze even onzichtbaar. Dan vliegt het vrouwtje op met prooi. Ze vliegt in de richting van de scheepswerf en gaat op het schor zitten. Enkele minuten later is er grote paniek achteraan als een Slechtvalk de duintjes in gaat. Ik heb geen idee of het het mannetje of het vrouwtje is. Weer wat later gaat het mannetje voor langere tijd op de achterste paal zitten.
06 06 Als we na het tellen van de sterns op Noord komen, verschijnt er algauw het alarmerend paartje Slechtvalk. In het nest ligt een ééndagskuiken en een aangepikt ei.
09 06 Het is te merken dat de Slechtvalk nu met jongen zit. Er zijn op Noord meerdere panics per uur bij Visdief en Dwergstern. Ik zie de Slechtvalk tweemaal landen in het duin.
15 06 Snelle telling. Nieuw zijn: 10 dwergen 442 Grote Sterns en 62 Visdieven. Het ziet er erg goed uit en er zijn veel pullen bij de dwergen ook op Noord. De Bontbek zit nog op eieren. Er zijn ook veel jonge Visdieven en bij de Grote sterns groeit de eerste lichting pullen goed. De Slechtvalkjes zien er ook goed uit. Er zijn tot nu toe alleen nog maar opgepeuzelde postduiven rond het duin.
16 06 Achteraan een paar keer grote paniek, vooraan duidelijk minder en korter.
17 06 Achteraan af en toe grote paniek. Vermoedelijk door Slechtvalk. Eén keer is de Slechtvalk naar Nummer Een (HC: gehucht op de vaste wal) gevlogen.
23 06 Achterin bij de Visdieven lijkt het allemaal wat rustiger met panics dan eerder. Is er gewenning aan de Slechtvalk? Later op de middag nog altijd een constante stroom van in- en uitvliegende sterns. De Slechtvalk komt over het vaarwater aangevlogen en veroorzaakt een flinke panic maar het is weer snel rustig. 
27 06 En met de Slechtvalk? Of ze last van het stuivende zand hebben gehad kan ik niet zeggen. De twee oudervogels zie ik cirkelend. Ze zijn heer en meester van de Bol (HC: centrale deel Hooge Platen). Het mannetje zakt in een lange rustige glijvlucht over het schor, de Visdieven reageren,maar de Slechtvalk trekt het zich niet aan. Een nog niet vliegvlugge Visdief wordt door het mannetje uit het schor gegrist. Hij vliegt met prooi naar het noordelijke duin waar zijn jongen zich bevinden. Enkele minuten later zie ik beide vogels weer terug op een behoorlijk hoogte oostelijk van de Bol. Ook die hebben het slechte weer dus overleefd.
30 06 Het blijft de eerste uren rustig op Noord, geen panics of iets dergelijks. Er is toch niets mis met de Visdieven of de Slechtvalk? Kennelijk werd er gewacht op de eerste duiven uit Bordeaux. Plots is er veel onrust, en actie! Beide vogels hoog in de lucht speurend naar duiven, naar de Visdieven kijken ze niet om. Bij de vierde poging heeft het vrouwtje succes en grijpt zo’n turboduif hoog uit de lucht en landt ermee op een turfblok.
01 07 Bij aankomst is de Slechtvalk al bezig, flinke panics op Noord. De Dwergsterns en Grote Sterns van de laatste vestiging zijn erg schrikachtig. Het is vandaag rustig met de duiven. Eenmaal is het raak, die duif komt niet meer thuis. Later wordt er dan toch ook weer een Visdief geslagen.
02 07  Het kan niet op! Schitterend! Wat een dag! Vandaag zeehonden (HC: 2 Grijze en 11 Gewone), drie soorten sterns, Slechtvalken, stuif¬duinen met er achter een bontgekleurde kwelder en laat ik het vooral niet vergeten de bijen van collega Chiel (HC: Schorzijdebij en Schorviltbij). Vandaag waren we met een zeldzaam grote groep, waaronder Peter van Geneijgen en Henk Castelijns om de jonge Slechtvalken te ringen en Peter Nicolai en collega Chiel voor het maken van foto’s.
07 07 Vandaag drie panics vanwege de Slechtvalk.
08 07 Vanuit het westen komt de Slechtvalk aangevlogen met een prooi ter grootte van een duif. Dit zorgt bij de sterns voor een flinke panic.
11 07 Controlebezoek met collega René. Ongekend, super veel juveniele sterns en ondanks het matige weer niet veel sterfte. Ook met de jonge Slechtvalken gaat het goed, ze zitten al goed in de veren en zullen over een week de eerste vlieglessen nemen.
15 07 Eenmaal grote paniek door overvliegende Slechtvalk.
19 07 De Slechtvalk alarmeert nog en we treffen twee prachtige jongen aan omringd door opgepeuzelde postduiven en twee Spreeuwen. Eén van de twee jongen kiest het luchtruim. Het oudste jong is 43 dagen oud. Ik kan de definitieve lijst van broedvogels opstellen (HC: zie 01 07).
31 07 Er alarmeert nog één Slechtvalk. Op het valkenhorst lag een puntgaaf duivenei en een Stekelbaars.
05 08 Er is een spelende Slechtvalk.

 

Tweelegsel van de Slechtvalk Hooge Platen 30 mei 2007. [i]Foto: Fred Schenk.[/i]Tweelegsel van de Slechtvalk Hooge Platen 30 mei 2007. Foto: Fred Schenk.

Pas uit het ei gekomen Slechtvalk. Het andere ei is al aangepikt. Hooge Platen 6 juni 2007. [i]Foto: Fred Schenk.[/i]Pas uit het ei gekomen Slechtvalk. Het andere ei is al aangepikt. Hooge Platen 6 juni 2007. Foto: Fred Schenk.

Jongen van de Slechtvalk van 8 en 10 dagen oud. Hooge Platen 15 juni 2007. [i]Foto: Fred Schenk.[/i]Jongen van de Slechtvalk van 8 en 10 dagen oud. Hooge Platen 15 juni 2007. Foto: Fred Schenk.

Jonge man Slechtvalk van 27 dagen oud. Hij woog 672 gram en had een vleugellengte van 200 mm. Hooge Platen 2 juli 2007. [i]Foto: Chiel Jacobusse.[/i]Jonge man Slechtvalk van 27 dagen oud. Hij woog 672 gram en had een vleugellengte van 200 mm. Hooge Platen 2 juli 2007. Foto: Chiel Jacobusse.

Peter van Geneijgen en Henk Castelijns tijdens het wegen en ringen van Slechtvalk het vrouwtje (Peter) en het mannetje (Henk) Slechtvalk Bezoeken aan de Hooge Platen worden zorgvuldig gepland. In korte tijd moet er veel gebeuren. Met de beheerders was afgesproken dat er tien minuten tijd was om de vogels te meten, te ringen, DNA af te nemen en om prooiresten te verzamelen Hooge Platen 2 juli 2007. [i]Foto: Chiel Jacobusse.[/i]Peter van Geneijgen en Henk Castelijns tijdens het wegen en ringen van Slechtvalk het vrouwtje (Peter) en het mannetje (Henk) Slechtvalk Bezoeken aan de Hooge Platen worden zorgvuldig gepland. In korte tijd moet er veel gebeuren. Met de beheerders was afgesproken dat er tien minuten tijd was om de vogels te meten, te ringen, DNA af te nemen en om prooiresten te verzamelen Hooge Platen 2 juli 2007. Foto: Chiel Jacobusse.

Twee jonge Slechtvalken, links een man van 36 dagen en rechts een jonge vrouw van 34 dagen. Hooge Platen 11 juli 2007. [i]Foto: Fred Schenk.[/i]Twee jonge Slechtvalken, links een man van 36 dagen en rechts een jonge vrouw van 34 dagen. Hooge Platen 11 juli 2007. Foto: Fred Schenk.

Jonge vrouw Slechtvalk van 42 dagen met een postduif. Vrijwel meteen na het nemen van de foto is het jong weggevlogen Hooge Platen 19 juli 2007. [i]Foto: Fred Schenk.[/i]Jonge vrouw Slechtvalk van 42 dagen met een postduif. Vrijwel meteen na het nemen van de foto is het jong weggevlogen Hooge Platen 19 juli 2007. Foto: Fred Schenk.