Van de 185 in 2007 opgespoorde broedparen werd bij 152 ook het nest gecontroleerd. De populatie wordt geschat op 225-280 paren. Het aantal neemt nog steeds toe (figuur 12).

Figuur 12. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2007.Figuur 12. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2007.

In vijf nesten, die onder controle stonden, zijn de jongen niet geringd omdat ze op de geplande ringdag te groot waren of al waren uitgevlogen. De geschatte eilegdatum van deze nesten lag tussen 20 en 30 maart. Het gaat om broedparen die jaarlijks worden gecontroleerd. Het betekent dat de berekende gemiddelde datum (4 april, n=16) afwijkt van de ‘werkelijkheid’. De geschatte datum komt op 1 april (n=21). Dat is vier dagen vroeger dan gemiddeld.

Het gemiddelde aantal eieren was met 2,7 (s=0,78, n=31) een fractie hoger dan normaal. Sprekender zijn de vier vierlegsels (n=31). Tot en met 2006 waren vierlegsels nog maar drie keer eerder voorgekomen (n=149). Ze komen alleen maar voor in jaren met een goed voedselaanbod. Het aantal jongen was lager dan gemiddeld: 1,6 (s=0,73, n=68). Dat betekent dat er tijdens het opgroeien van de jongen het nodige is misgegaan. Het aantreffen van vijf achterblijvers in 16 nesten duidt daar ook op. De periode met slecht weer heeft ongetwijfeld de nodige Buizerdjongen het leven gekost.

Aan de oever van het Veerse nabij Wolphaartsdijk zat een nest in een vlier op slechts drie meter hoogte (Merien van Loo). Bij Westenschouwen, Waarde en Nieuw Namen zijn door slecht weer jongen uit het nest gevallen (Bert Kleijn & J. Wolfs; Niels de Schipper; Wim Lansman, Jeroen & Henk Castelijns).

Twee jonge Buizerds van 25 en 26 dagen oud op een nest op 16 m hoogte in de top van een Grove Den. In dennen broeden Buizerds bijna altijd in de top, terwijl ze in andere bomen vaak op tweederde van de boomhoogte wordt gebroed. Het gewicht van de jongen, 800 en 850 gram, duidt op vrouwtjes. Haamstede 1 juni 2007. [i]Foto: Rinus van ’t Hof.[/i]Twee jonge Buizerds van 25 en 26 dagen oud op een nest op 16 m hoogte in de top van een Grove Den. In dennen broeden Buizerds bijna altijd in de top, terwijl ze in andere bomen vaak op tweederde van de boomhoogte wordt gebroed. Het gewicht van de jongen, 800 en 850 gram, duidt op vrouwtjes. Haamstede 1 juni 2007. Foto: Rinus van ’t Hof.