De Boomvalk is al jaren het stiefkindje van de Zeeuwse roofvogelaars. In 2007 werd evenals in 2006 geen enkel nest beklommen. Bij acht nesten is het aantal jongen door controle vanaf de grond vastgesteld: gemiddeld 2,1 per nest (s=0,64).

In totaal zijn in 2007 31 broedparen opgespoord, en in 14 gevallen ook het nest. Het aantal broedparen wordt geschat op 45-70 en lijkt stabiel, maar de marge is groot (figuur 15).

Figuur 15. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2007.Figuur 15. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2007.