Het aantal broedparen van de Havik neemt nog steeds toe, de schatting voor 2007 bedraagt 22-32 paren. Er werden 21 broedparen en in 16 nesten opgespoord (figuur 10). De nadruk op de verspreiding ligt in het noorden van Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen neemt wel het aantal waarnemingen toe, maar zijn nog geen broedparen gevonden.

Figuur 10. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2007Figuur 10. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2007

De start van de eileg varieerde tussen 29 maart en 11 april (n=5). Slechts van één nest is de legselgrootte bekend: 3 ei. In de periode 2002-2007 ging het één keer om een twee-, twee keer om een drie- en eveneens twee keer om een vierlegsel. In dezelfde periode vlogen per nest gemiddeld 2,4 (s=0,68, n=24) jongen uit, in 2007 maar 2,0 (s=0,70, n=9). Van één nest nabij Ouwerkerk is bekend dat een jong omkwam vanwege het slechte weer (van ‘t Hof 2007).

Twee jonge vrouw Havik van circa 18 en 21 dagen. Ze wogen met 600 en 695 gram wat minder dan gemiddeld, maar zijn gewoon uitgevlogen. Westenschouwen 9 juni 2007. [i]Foto: Rinus van ’t Hof.[/i]Twee jonge vrouw Havik van circa 18 en 21 dagen. Ze wogen met 600 en 695 gram wat minder dan gemiddeld, maar zijn gewoon uitgevlogen. Westenschouwen 9 juni 2007. Foto: Rinus van ’t Hof.

Op Schouwen-Duiveland zijn bij een aantal Haviknesten systematisch prooien verzameld (tabel 4). Het prooispectrum is breed (inclusief Buizerd, Sperwer en Ransuil). Er worden naar verhouding veel duiven, kraaiachtigen en spreeuwen geslagen. Op de Hompelvoet (gre) zijn ondermeer Bergeend, Middelste Zaagbek, Wilde Eend en Grauwe Gans als prooirest gevonden (Kees de Kraker). Als de opmars van de Havik doorzet, wordt de Zeeuwse vogelwereld de komende jaren flink worden opgeschud.

Tabel 4: Overzicht van Havikprooien gevonden bij nesten op Schouwen-Duiveland in 2007 (ovegenomen uit van ’t Hof 2007).Tabel 4: Overzicht van Havikprooien gevonden bij nesten op Schouwen-Duiveland in 2007 (ovegenomen uit van ’t Hof 2007).