Tijdens het broedseizoen werden regelmatig niet territoriale vogels bij het Markiezaatsmeer gezien (Ray Teixeira). In 1995 was in Zeeuws-Vlaanderen een territoriaal paar aanwezig en in 1997 was op Schouwen-Duiveland zelfs een geslaagd broedgeval. De laatste jaren is de soort een regelmatige broedvogel geworden van de duinen van Holland (Bijlsma 2006). Een kleine Zeeuwse populatie behoort dan ook tot de mogelijkheden.