acht eieren en twee pasgeboren jongen van de Bruine Kiekendief in het kreekrestant Hoek van de Dijk nabij Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen op 15 mei 2005. Het oudste jong, boven op de foto, heeft al een volle krop. Het ei boven het kleinste jong, onder op de foto, is aan het uitkomen. Nadat de waarnemers het rietveld hadden verlaten, was het vrouwtje na 1:30 min terug op het nest. In totaal is ze minder dan vijf minuten van het nest geweest. Uit het nest zijn vier jongen uitgevlogen: 2 mannetjes en 2 vrouwtjes. Ten minste twee eieren zijn niet uitgekomen omdat ze onbevrucht waren. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]acht eieren en twee pasgeboren jongen van de Bruine Kiekendief in het kreekrestant Hoek van de Dijk nabij Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen op 15 mei 2005. Het oudste jong, boven op de foto, heeft al een volle krop. Het ei boven het kleinste jong, onder op de foto, is aan het uitkomen. Nadat de waarnemers het rietveld hadden verlaten, was het vrouwtje na 1:30 min terug op het nest. In totaal is ze minder dan vijf minuten van het nest geweest. Uit het nest zijn vier jongen uitgevlogen: 2 mannetjes en 2 vrouwtjes. Ten minste twee eieren zijn niet uitgekomen omdat ze onbevrucht waren. Foto: Henk Castelijns.

 • BIJLSMA R.G. 1997. Handleiding Veldonderzoek Roofvogels. KNNV Uitgeverij Utrecht.
 • BIJLSMA R.G. 2006. Trends en broedsucces van roofvogels in Nederland in 2005. Takkeling 14: 6-53.
 • CASTELIJNS H. 2003. Roofvogelvervolging in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Steltkluut 33: 13-16.
 • CASTELIJNS H. 2004. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep Zeeland 2002 en 2003. Roofvogelwerkgroep Zeeland. Eigen uitgave.
 • CASTELIJNS H. 2005. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep Zeeland 2004. Roofvogelwerkgroep Zeeland. Eigen uitgave.
 • CLARKE R. The Marsh Harrier. Reed International Books Limited.
  DIERMEN, J. VAN 2002. Sperwer Accipiter nisus. pp 162-163 in: Sovon Vogelonderzoek 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Naturalis, KNNV uitgeverij & European Invertebrey Survey-Nederland Leiden.
 • HOF, R VAN ’T. 2004. Broedverslag Schouwen-Duiveland 2005. Eigen uitgave.
 • NEWTON I. 1986 The Sparrowhawk T. & A.D. Poyser Ltd.
 • ROZEMEIJER G. 2005. Broedende roofvogels op Noord- en Zuid Beveland in 2000-2005. Takkeling 13: 220-227