Aantal eieren, aantal jongen en aantal geringde jongen bij roofvogels in Zeeland in 1995-2005.