Aantalsschattingen en dichtheden van roofvogelbroedparen in Nederland (2002-2005) en in Zeeland (2005). In de kolom % staat het aandeel van de Zeeuwse populatie.