Het onderzoeksgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland beslaat de gehele provincie Zeeland inclusief de voormalige buitendijkse gebieden in de Grevelingen en het Markiezaats- en Zoommeer die beide voor een deel buiten de provinciegrenzen liggen. Het totale gebied is 3.117 km2 groot waarvan 1.817 km2 land. Het landoppervlak van Zeeland bedraagt slechts 5,3% van dat van geheel Nederland. Zie voor een beschrijving van het landschap het jaarverslag 2001 (Castelijns 2002).

In verband met roofvogelonderzoek is Zeeland opgesplitst in een aantal deelgebieden (figuur 1 en bijlage 1).

Figuur 1. Onderzoekgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland met de deelgebieden. Voor verklaring van de afkortingen zie bijlage 1Figuur 1. Onderzoekgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland met de deelgebieden. Voor verklaring van de afkortingen zie bijlage 1

Eiland van de Meijer nabij Zaamslag op 13 april 2008. Met riet omzoomde kreken en populieren bepalen in grote delen van Zeeland het landschap. Denk aan Duiveland, Zuid Beveland, Sint Philipsland, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Eiland van de Meijer nabij Zaamslag op 13 april 2008. Met riet omzoomde kreken en populieren bepalen in grote delen van Zeeland het landschap. Denk aan Duiveland, Zuid Beveland, Sint Philipsland, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. Foto: Henk Castelijns