• BIJLSMA R.G. 1993. Ecologische atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt & Co, Haarlem.
  • BIJLSMA R.G. 2007. Trends en broedsucces van roofvogels in Nederland in 2006. Takkeling 15: 7-38.
  • CASTELIJNS H. 2002, 2004, 2005 en 2006. Jaarverslagen Roofvogelwerkgroep Zeeland in serie. Roofvogelwerkgroep Zeeland. Eigen uitgave (zie jaarverslagen).
  • HOF, R VAN ’T. 2006. Broedverslag Schouwen-Duiveland 2006. Eigen uitgave.
  • NEWTON I. 1986 The Sparrowhawk T. & A.D. Poyser Ltd. Calton.
  • KENWARD R. 2006 . The Goshawk. T. & A.D. Poyser Ltd. London.