Figuur 10: Aantalsverloop van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2006.In 2006 zijn er slechts 19 broedparen opgespoord, waarvan in 11 gevallen ook het nest. Het aantal broedparen wordt geschat op 40-65 en lijkt stabiel, maar de marge is groot (figuur 10).

Er werd slechts één nest beklommen. Het ging om een nest met 3 eieren, dat later mislukte. Op diverse plaatsen zoals op Tholen, de Bevelanden en in Zeeuws-Vlaanderen nabij Axel (ozv) en Hoek (mzv) werd in juli, augustus het moment dat jongen kunnen worden verwacht, vrij intensief naar nesten gezocht. Het leverde slechts drie succesvolle nesten op: één met twee en twee met drie jongen. VanLegsel van de Boomvalk in een nest van een Zwarte Kraai nabij de Pannenkeet Nieuw Namen (ozv) op 4 juni 2006. Het broedgeval is mislukt. Boomvalken kunnen al vroeg in het territorium aanwezig zijn, maar starten pas omstreeks 1 juni met de eileg. Dit paar werd op 18 april voor het eerst waargenomen. [i]Foto: Pepijn Calle.[/i]Legsel van de Boomvalk in een nest van een Zwarte Kraai nabij de Pannenkeet Nieuw Namen (ozv) op 4 juni 2006. Het broedgeval is mislukt. Boomvalken kunnen al vroeg in het territorium aanwezig zijn, maar starten pas omstreeks 1 juni met de eileg. Dit paar werd op 18 april voor het eerst waargenomen. Foto: Pepijn Calle. de elf gevonden nesten mislukte er vijf. Het geringe aantal gevonden nesten en het grote aandeel mislukkingen, duiden op een voor de Boomvalk slecht verlopen broedseizoen.

Boomvalken broeden vooral in open gebieden waar ze gemakkelijk op zwaluwen, het belangrijkste voedsel, kunnen jagen. Vooral met meerdere rijen populieren beplante dijken zijn in trek. Van de 114 nestbomen ging het 108 keer om een loofboom en zes keer om een den. Loofbomen waar in werd gebroed zijn populier 60 keer, Es drie keer, iep drie keer, en Zwarte Els één keer. Twee keer werd gebroed op een hoogspanningsmast. Het nest bevond zich daar op 20 en 43 m hoogte. In bomen bedraagt de gemiddelde nesthoogte 13,4 m (s=4,4, n=52, variatie 4-22). Boomvalken hebben een sterke voorkeur voor Boomvalk 25 mei 2005. [i]Foto: Niels de Schipper. [/i]Boomvalk 25 mei 2005. Foto: Niels de Schipper. de door hen gemakkelijk aan te vliegen nesten van de Zwarte Kraai: 44 op 52 keer. Vier keer werd gebroed in een Buizerdnest, twee keer in een Houtduifnest, één keer in een Eksternest en één keer in een Blauwe Reigernest.