Eén van de vier jonge Haviken op een nest op Noord-Beveland op 29 juni 2011. [i]Foto Izak Quist[/i].Eén van de vier jonge Haviken op een nest op Noord-Beveland op 29 juni 2011. Foto Izak Quist.Het jaarverslag van de Werkgroep Roofvogels Zeeland voor 2011 is gereed. U kunt het hier lezen. u kunt het verslag ook downloaden (zie onderaan dit bericht). Veel leesplezier.
Ik wil u speciale aandacht vragen voor hierna genoemde onderzoekswensen. Mocht u daar aan bij willen dragen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Onderzoekswensen Werkgroep Roofvogels Zeeland:

  • Bruine Kiekendief. Oorzaken mislukkingen hard maken, habitat beschrijven, op graanbroeders letten, herkomst overwinteraars vaststellen en leeftijd en geslacht overwinteraars hard maken.
  • Havik. Onderzoek naar prooien en meer nestcontroles op Schouwen-Duiveland en op Walcheren.
  • Sperwer. Oorzaken mislukkingen vaststellen, meer nestcontroles in verband met grotere steekproef broedbiologisch onderzoek en aantal vaste proefvlakken jaarlijks op nesten uitkammen.
  • Buizerd. Geen speciale wensen.
  • Torenvalk. Op systematische wijze prooiresten onderzoeken in braakballen.
  • Boomvalk. Meer nestcontroles in verband met grotere steekproef broedbiologisch onderzoek.
  • Slechtvalk. Opsporen broedparen bij hoge gebouwen en hoogspanningsmasten met speciale aandacht voor industriële installaties en kerken.
  • Wespendief. Blijf alert!
  • Monitoring potentiële prooien. Meer telroutes Haas, Konijn en Fazant en een Veldmuizentrend.

Uw goede voornemen voor 2012 zou kunnen zijn: Ik vul na elk veldbezoek meteen de nestkaarten in.

Voor de Slechtvalken bij Axel is het nieuwe broedseizoen weer begonnen. Vrijwel dagelijks zijn de vogels via de webcams waar te nemen. Het waarnemingenformulier wordt binnenkort opengesteld.