Giervalk Autrichepolder. Foto: Wim De Loddere.Giervalk Autrichepolder. Foto: Wim De Loddere.De Giervalk die zich in de winter van 2011/12 in Zeeuws-Vlaanderen (NL) en het aangrenzende deel van Oost Vlaanderen (B) ophield, trok veel bekijks (Dhaluin et al. 2012, Ouweneel 2012). De vogel werd op http://waarneming.nl 684 en op http://waarnemingen.be 94 keer gemeld. Al deze waarnemingen met eventueel bijbehorende 693 foto’s zijn bekeken en samengevat in een artikel in de Takkeling. Het artikel is een samenvatting van (a) data en plaatsen van waarneming, (b) prooien en potentiële prooien, en (c) conflicten met andere soorten. Het artikel is hier te downloaden.