Onderzoek

In 2011 zijn we in samenwerking met het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gestart met onderzoek naar dispersie en habitatgebruik van Bruine Kiekendieven. Voor het onderzoek naar dispersie wordt gebruik gemaakt van vleugelmerken en voor het habitatgebruik van GPS-loggers.

Vleugelmerken met code VnB XnP. Foto: Johnny du Burck.Vleugelmerken met code VnB XnP. Foto: Johnny du Burck.Dispersie met kleurmerken

Over de voortgang van het onderzoek met behulp van vleugelmerken kunt u hier de laatste stand van zaken lezen. Het onderzoek duurt nog 3-5 jaren. Voor actuele informatie kunt u op de Facebook pagina van het project terecht. Let op, het is op Facebook en daardoor lastig als je net als ondergetekende geen account hebt. Hoe u de vleugmerken kunt aflezen en melden vindt u op deze pagina met instructies. Meldt vleugelmerken bij Anny Anselin.

Bruine Kiekendief voorzien van Vleugelmerken met code PnF HnF (let op geen Rouge maar Fuschia). Foto: Johnny du Burck.Bruine Kiekendief voorzien van Vleugelmerken met code PnF HnF (let op geen Rouge maar Fuschia). Foto: Johnny du Burck.

Habitatgebruik met GPS-loggers

Het onderzoek met GPS-loggers (van het type UVA-bits) vindt plaats in Vlaanderen pal over de grens bij Watervliet en Doel. Het onderzoek gaat buiten de Werkgroep Roofvogels Zeeland om. Het voordeel van de gebruikte loggers is dat ze een enorme hoeveelheid posities kunnen opslaan en ze steeds opnieuw programmeerbaar zijn. Het nadeel is dat ze alleen kunnen worden uitgelezen via een lokale antenne. Dit is geen probleem voor onderzoek naar habitatgebruik in het broedgebied (de vogels keren steeds terug naar de omgeving van het nest), maar minder geschikt voor het bepalen van trekroutes. Het is namelijk maar afwachten of de vogel na de winter terugkeert naar het gebied waar zich de antennes bevinden. Hier ziet u een kaartje van de trekroutes en kaartjes tijdens het broedseizoen vindt u hier. Wel even naar beneden scrollen.

Bescherming

Steeds meer Bruine Kiekendieven gaan broeden in landbouwgewas. Voor wat betreft de situatie in Zeeland zie hier en voor wat betreft de situatie in Vlaanderen zie hier. Zonder tussenkomst van nestbeschermers gaat het op akkers vaak mis, zie onder andere hier en hier. Voor bescherming van een broedgeval in Zeeland kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen van de Werkgroep Roofvogels Zeeland. Als een contactpersoon niet snel reageert, probeer dan gewoon een ander.