Andrea van den Berg en Dirk van Stralen van de Werkgroep Zeearend Nederland tijdens het ringen van de eerste jonge Zeearend in Zeeland op 22 mei 2018. Foto Chiel Jacobusse.Andrea van den Berg en Dirk van Stralen van de Werkgroep Zeearend Nederland tijdens het ringen van de eerste jonge Zeearend in Zeeland op 22 mei 2018. Foto Chiel Jacobusse.Het jaarverslag 2017-2018 van de Werkgroep Roofvogels Zeeland is uit. U kunt het hier lezen of hier downloaden.

Voor de Zeeuwse roofvogelaars was 2018 een memorabel jaar omdat het eerste broedgeval van de Zeearend plaatsvond. Gerekend vanaf 1950 gaat het om de elfde roofvogelsoort die binnen Zeeland met succes jongen heeft grootbracht. Van deze elf soorten zijn er twee als broedvogel verdwenen; de Grauwe en de Blauwe Kiekendief. De overige soorten broeden jaarlijks. Hoe het daarmee gaat kunt verderop lezen.