Volwassen vrouw Slechtvalk. Slechtvalken zijn sterke vogels, met naar verhouding grote klauwen. Slikken van Flakkee 11 maart 2009. Foto René van Loo.Volwassen vrouw Slechtvalk. Slechtvalken zijn sterke vogels, met naar verhouding grote klauwen. Slikken van Flakkee 11 maart 2009. Foto René van Loo.Op de website is sinds kort de soortbeschrijving van de Slechtvalk toegevoegd.

Er zijn ook negen artikels over deze soort geplaatst. Die gaan vooral over Slechtvalken die overwinteren op de Dikke Toren van Zierikzee. Al lezend zult u er achter komen dat op deze locatie ook in de jaren vijftig al een Slechtvalk overwinterde en wat de lokale duivenmelkers daar toen van vonden. Ook komt u te weten wat Slechtvalken in de winter zoal eten, waar ze dat vandaan halen en wat de gevolgen zijn voor het foerageergedrag na het ’s avonds in het licht zetten van de Dikke Toren.

Bij de soortbeschrijving en de artikels is ruim gebruik gemaakt van foto’s die we hebben gekregen na een oproep op DVN (Deltavogelnet). Dank aan alle fotografen!