Overwinterende onvolwassen Bruine Kiekendief. Verdronken Land van Saeftinghe, 10 januari 2009. Foto: Filip Mineur.Overwinterende onvolwassen Bruine Kiekendief. Verdronken Land van Saeftinghe, 10 januari 2009. Foto: Filip Mineur.Het dertiende jaarverslag van de Werkgroep Roofvogels Zeeland is uit. U kunt erin lezen hoe het de Zeeuwse roofvogels tijdens het broedseizoen van 2008 is vergaan. Qua onderzoek was het een goed jaar. Er werd opnieuw een record aantal nestkaarten ingeleverd, één meer dan in 2007!

Buizerd en Havik deden het in 2008 goed, terwijl het voor Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk een normaal jaar was. Het aantal broedparen van de Torenvalk bleef op peil, maar het broedsucces was matig. De Bruine Kiekendief had het vijfde slechte broedseizoen op rij.

Naast de gebruikelijk tabellen, grafieken en toelichtende tekst daarop, is er van de keer een hoofdstuk over “Roofvogels en roofvogelonderzoekers in Zeeland”. Het werd geschreven om het belang van het roofvogelwerk in Zeeland te benadrukken. Een aantal terreinbeheerders twijfelt daar namelijk aan. De belangrijkste conclusies in het hoofdstuk zijn; (a) met territoriumkartering wordt het aantal broedparen schromelijk onderschat; (b) sinds de oprichting van de Roofvogelwerkgroep Zeeland is het Zeeuwse roofvogelbestand nogal veranderd; (c) het Zeeuwse roofvogelbestand is een afspiegeling van het landschap dat wij mensen hebben gecreëerd en (d) roofvogelaars zitten roofvogelhaters op de hielen.

Het jaarverslag kunt u hier lezen.

U kunt het jaarverslag ook hier downloaden in pdf-formaat.