Maximum aantal op een slaapplaats in de winters van 1986-1990 in Nederland waargenomen Blauwe Kiekendieven. Van dicht bijeen gelegen slaapplaatsen is het maximum van één dag genomen. Het gaat om voorlopige resultaten! Maximum aantal op een slaapplaats in de winters van 1986-1990 in Nederland waargenomen Blauwe Kiekendieven. Van dicht bijeen gelegen slaapplaatsen is het maximum van één dag genomen. Het gaat om voorlopige resultaten! In de winters van 1986-1990 heeft in Nederland een onderzoek naar slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven plaatsgevonden. Door omstandigheden hebben de organisatoren van het onderzoek de resultaten nooit gepubliceerd.

Pieter Wouters en Henk Castelijns hebben vorig jaar de resultaten van de 1.766 tellingen in de winters van 1986-1990 in een databestand gezet. Op 1 maart 2008 hebben ze op de landelijke dag van de Werkgroep Roofvogels Nederland de resultaten gepresenteerd. Komende winter zal het een en ander worden samengevat in een artikel voor het tijdschrift Limosa. Omdat het onderzoek al weer bijna 20 jaar geleden plaats vond, willen ze dat niet doen zonder de tussenliggende en huidige situatie voor wat betreft overwinterende Blauwe Kiekendieven in Nederland te schetsen. Daarom het verzoek om (reeksen) van slaapplaatsentellingen uit de periode 1990-2008 ter beschikking te stellen.

Indien u over dergelijke gegevens beschikt, wordt u verzocht deze te zenden aan Henk Castelijns

Vermeld per bezoek de datum, of het om een avond- of ochtendtelling ging, het aantal vogels in mankleed (grijs), het aantal vogels in vrouwkleed (bruin) en of de telling volledig was of niet. Geef van elke slaapplaats de naam en de ligging door middel van Amersfoortcoördinaten (bijvoorbeeld 071/403) of het km-hok (bijvoorbeeld 43-53-22). Vergeet de namen van eventuele medewaarnemers niet! Alle inzenders ontvangen te zijner tijd per email een kopie van de publicatie.

Gegevens kunnen worden ingestuurd tot 1 oktober 2008.