Volwassen mannetje Bruine Kiekendief op 14 april 2006. Foto: Niels de SchipperVolwassen mannetje Bruine Kiekendief op 14 april 2006. Foto: Niels de SchipperDit is het elfde jaarverslag van de Roofvogelwerkgroep Zeeland. In dit verslag ligt de nadruk op het habitat en de keuze van de broedplaats van de in Zeeland broedende roofvogels. In het jaarverslag 2005 lag de nadruk op de aantalsontwikkeling, in 2004 op het voedsel en in het dubbelverslag 2002/2003 op roofvogelvervolging. Dat laatste onderwerp blijft actueel. In dit verslag wordt er een apart hoofdstuk aan besteed. Waarnemers worden opgeroepen alle (verdachte) gevallen te melden bij het Regionaal Milieuteam (RMT) op 0900 8844. Bij hen heeft roofvogelvervolging de hoogste prioriteit.

Het jaarverslag kunt u hier lezen onder.

U kunt het jaarverslag hier downloaden in pdf-formaat.