Een mooi Buizerdnest op 23 april 2006. Foto: Jeroen Castelijns.Een mooi Buizerdnest op 23 april 2006. Foto: Jeroen Castelijns.Afgelopen weekend zou de temperatuur omhoog gaan en zou het voorjaar echt beginnen. Dat was een mooi moment om in Zeeuws-Vlaanderen de eerste nestcontroles uit te voeren. Zoals elk jaar zijn eerst de Buizerds aan de beurt. Zaterdag leek het erop of het voorjaar toch nog even op zich zou laten wachten. Ook het resultaat van de Buizerds leek tegen te gaan vallen. Zondag maakte echter veel goed.

Zaterdagochtend werden eerst twee nesten in de omgeving van Hoek beklommen, daarna zijn we richting Hulst gegaan om de nesten te beklimmen die in samenwerking met Wim Lansman waren opgespoord. In het gebied rond Hulst, Clinge en Saefthinge werden 9 nesten beklommen. Drie van deze nesten bleken reeds te zijn gepredeerd, waarschijnlijk door Zwarte Kraaien. Er werd in elk van deze nesten nog resten van eierschalen aangetroffen. De Buizerds zijn dus wel degelijk tot broeden gekomen. Twee van de drie mislukte nesten zaten in kale populieren op dijken. De overige nesten zaten meestal in bosjes. De reden voor het mislukken lijkt wat van doen te hebben met het late voorjaar. Hierdoor zijn de populieren nog kaal en de nesten goed te zien.

Zondag werden de nesten die in samenwerking met Ko Koekoek, Willy Vink en Eddy Mathijs waren opgespoord beklommen. Zoals ieder jaar was er weer gezonde rivaliteit tussen Ko & Willy enerzijds en Eddy anderzijds. Het gaat er om wie de meeste nesten in het grensgebied tussen Koewacht en Axel heeft. Hoe dan ook het resulteerde in veel opgespoorde nesten. In totaal werden 13 Buizerdnesten en een nest van een zwarte Kraai beklommen. In alle Buizerdnesten lagen bebroede eieren.

De balans aan het einde van het weekend was:

  •     15 nesten met 3 eieren;
  •     4 nesten  met 2 eieren;
  •     1 nest met 1 ei;
  •     3 gepredeerde nesten;
  •     2 niet te beklimmen nesten omdat de Buizerds het nest op een dunne zijtak hadden gebouwd.

Zondagavond kwam er ook nog slecht nieuws. Op Zuid- Beveland bleek Buizerdnest met een jachtgeweer te zijn doorschoten. Als je zoiets ontdekt, meld het dan onmiddellijk bij het Regionaal Milieuteam van de politie Zeeland. Bel voor Zeeuws-Vlaanderen 06-53384587 en voor ten noorden van de Westerschelde 06-51566658.

Foto's van de eerste nestcontroles zijn te vinden onder Beeldverslagen. Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Is er interessant nieuws over roofvogels of is er een update van de website dan ontvangt u een berichtje.