Aldute vrouw Slechtvalk. foto: Henk Castelijns.Aldute vrouw Slechtvalk. foto: Henk Castelijns.In het voorjaar van 2010 heeft op de watertoren Axel voor het eerst een paar Slechtvalken gebroed. Het paar had zich in de zomer van 2009 op de toren gevestigd. Vanaf de vestiging tot na het uitvliegen van de jongen werden in totaal 251 prooien verzameld. Over de vestiging, de prooien en het broeden is in het winternummer van de Steltkluut een artikel verschenen. U kunt dat hier lezen.

Begin december 2010 zijn in samenwerking met de Stichting Natuurkanaal en de Stichting Watertoren Axel een webcam in de nestkast en een infraroodcamera buiten de nestkast geplaatst. Een Groene Specht (van bouw- en woningtoezicht?) heeft op 18 december de nestkast geïnspecteerd en goed bevonden

De Slechtvalken hebben de kast de laatste weken vele malen bezocht. Het ziet er daarom naar uit dat er ook dit voorjaar weer gebroed zal gaan worden. Dit broedproces zal te volgen zijn via een webcam op onze website.

Mocht u het op een groot scherm willen zien, breng dan een bezoek aan de watertoren.

Deze winter zijn er landelijke tellingen op slaapplaatsen van kiekendieven. De meest recente resultaten kunt u altijd downloaden hier downloaden.