Op 26 en 27 april zijn in Zeeuws-Vlaanderen de eerste nestcontroles uitgevoerd. Hieronder een impressie.


Twee jonge Haviken van ca. twee dagen. De eieren zijn al aan het uitkomen


Twee jonge Buizerds van ca. twee dagen oud. Het oudste jong geeft het jongste er flink van langs. Dit gedrag noemt men kaïnisme. Bij Buizerds loopt dit meestal goed af. Bij de Steenarend bijvoorbeeld doodt het oudste jong bijna altijd het jongste.


Een drietal jonge Ransuilen in dreighouding.