Kiekendieven

Gebiedsdekkende broedinventarisatie en slaapplaatstellingen in Zeeland in het voorjaar van 2010 en de winter van 2010/11. Bovendien het op gestandaardiseerde wijze verzamelen en vastleggen van broedbiologische gegevens in Zeeland.

 

 

 

Artikel over de Bruine Kiekendief als broedvogel in Zeeuws-Vlaanderen. Hier te downloaden