In het voorjaar van 2009 zijn in Zeeuws-Vlaanderen op verzoek van Laura Cardador (Universiteit Barcelona) bij nesten van Bruine Kiekendieven veren verzameld. In Saeftinghe ging het om ruiveren van adulte vogels, in het binnendijkse deel van Zeeuws-Vlaanderen eveneens en bovendien is bij 3-4 weken oude jongen twee keer twee centimeter borstveer per jong afgenomen. De veren zijn door Laura onderzocht op stabiele isotopen. Uit de resultaten blijkt dat met behulp van veren (tot op zeker hoogte) de herkomst van een Bruine Kiekendief kan worden bepaald. Het betekent dat door het vangen van een aantal overwinterende Bruine Kiekendieven en het afnemen van een veermonster je er achter komt of het om lokale broedvogels gaat of niet. Een spannend idee! Een veermonster wordt afgenomen door met een schaartje 2 keer 2 cm borstveer af te knippen.

De posterpresentatie is hier te downloaden onder