Van de in Zeeland voorkomende roofvogels zijn Havik, Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk echte vogeleters. Bruine Kiekendief, Buizerd en Torenvalk eten ook wel vogels, maar hebben voor een goed broedseizoen een goed aanbod aan muizen (alle drie de soorten) jonge Hazen, jonge Konijnen en jonge Fazanten (Bruine Kiekendief en Buizerd) nodig.

Omdat het in het voorjaar woekeren met de tijd is, is gekozen voor een vrij vlot uit te voeren relatieve methode. Voor de Haas, de Fazant en de Patrijs worden vijf routes in open landschap en voor het Konijn twee routes in bos geteld. Er zijn wat tussentijdse wijzigingen. Het overzicht hiervan wordt gegeven in Tabel 1. De wijzigingen zijn in de index verdisconteerd door rekening te houden met het getelde oppervlakte en het aantal getelde dieren in een bepaald jaar.

Tabel 1. Ligging (Atlasblok), lengte (km), oppervlakte (ha) en wijzigingen van routes voor potentiéle roofvogelprooien in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen.Tabel 1. Ligging (Atlasblok), lengte (km), oppervlakte (ha) en wijzigingen van routes voor potentiéle roofvogelprooien in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen.

Het aantal Hazen is sinds de start van de monitoring sterk gedaald (Figuur 5). In het Braakmanbos is in de periode 2006-2010 het aantal Konijnen spectaculair toegenomen en daarna gedaald. De aantallen wisselen sterk (Figuur 6).

Figuur 5. Index van Hazen (Lepus europaeus) langs in het Braakmanbos in de periode 2004-2018. Figuur 5. Index van Hazen (Lepus europaeus) langs in het Braakmanbos in de periode 2004-2018.

Figuur 6. Index van het aantal het aantal Konijnen (Orycto-lagus cuniculus) in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2004-2018.Figuur 6. Index van het aantal het aantal Konijnen (Orycto-lagus cuniculus) in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2004-2018.

Het aantal Fazanten varieert nogal, maar over het algemeen is er een dalende trend (Figuur 7 en Figuur 8). Het aantal Patrijzen was bij de start van de telling al niet zo hoog. De laatste jaren stelt de populatie bijna niets meer voor (Figuur 9).

Figuur 7. Index van het aantal Fazanthanen (Phasianus colchicus) in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2005-2018.Figuur 7. Index van het aantal Fazanthanen (Phasianus colchicus) in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2005-2018.

Figuur 8. Index van het aantal Fazanthennen (Phasianus colchicus) in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2005-2018.Figuur 8. Index van het aantal Fazanthennen (Phasianus colchicus) in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2005-2018.

Figuur 9. Index van het aantal Patrijzen (Perdix perdix) langs vijf vaste polderroutes in de periode 2005-2018.Figuur 9. Index van het aantal Patrijzen (Perdix perdix) langs vijf vaste polderroutes in de periode 2005-2018.

Tot op zekere hoogte is het broedsucces van de Torenvalk een maat voor de (Veld)-muizentand. 2017 was een goed en 2018 een matig jaar (Figuur 10).

Figuur 10. Gemiddeld aantal uitgevlogen jonge Torenvalken (Falco tinnunculus) in de periode 1995-2018.Figuur 10. Gemiddeld aantal uitgevlogen jonge Torenvalken (Falco tinnunculus) in de periode 1995-2018.

Haas, Groot Kieldrechtpolder, Clinge 12 april 2017. Foto Henk Castelijns. Haas, Groot Kieldrechtpolder, Clinge 12 april 2017. Foto Henk Castelijns.