De Werkgroep Roofvogelwerkgroep Zeeland (WRZ) is opgericht in november 1994 en houdt zich vooral bezig met monitoring van broedende roofvogels in Zeeland; aantallen broedparen, broedsucces, het verzamelen van broedbiologische gegevens en onderzoek naar voedsel. In de winter worden in sommige jaren slaapplaatsen van Bruine en Blauwe Kiekendieven geteld.

Dit is het 20-de jaarverslag, de jaren 2002-2003, 2009-2010, 2015-2016 en 2017-18 zijn telkens samengevoegd). Alle verslagen zijn te vinden op de website van de WRZ. Jaarverslagen t/m 2001 zijn alleen te downloaden. Jaarverslagen vanaf 2002 zijn ook online leesbaar.

2018 was het jaar met het eerste broedgeval van de Zeearend in Zeeland. Gerekend vanaf 1950 ging het om de elfde roofvogelsoort die in Zeeland met succes jongen groot bracht. De Grauwe Kiekendief was tot begin jaren zestig een jaarlijkse broedvogel in de duinen van Schouwen en heeft in 1991 nog een broedpoging gedaan aan het Grote Gat bij Oostburg. De Blauwe Kiekendief heeft enkel in 1984 met zekerheid gebroed. De overige soorten broeden jaarlijks. Hoe het daarmee gaat leest u verderop in dit verslag.

Dan nog dit. Kiekendieven zijn grondbroeders waarvan het natuurlijke broedhabitat sterk onder druk staat. Overal in Europa wijken ze daarom uit naar landbouwgewas, vooral graan, maar ook grassen en luzerne. Het gaat om gewassen die qua structuur op het natuurlijke broedhabitat lijken. Zeeland is een akkerbouwprovincie, Groningen ook. Het verschil met Zeeland is dat daar met succes maatregelen zijn genomen ten gunste van kiekendieven. Alle vier de in Europa voorkomende kiekendiefsoorten hebben er succesvol gebroed. De blikvanger is de Grauwe Kiekendief met jaarlijks enkele tientallen paren. Wie kan mij uitleggen waarom deze maatregelen niet in Zeeland worden toegepast?

Henk Castelijns, Philippine 18 april 2019.