De winter van 2016/17 was zeer zacht en die van 2017/18 zacht. Beide winters waren zonnig. De winter van 2016/17 was droog en die van 2017/18 gaf een normale neerslag te zien. Het koudegetal voor Vlissingen en Westdorpe wordt gegeven in Figuur 3.

Figuur 3. Koudegetal volgens Hellmann in Vlissingen en Westdorpe voor de periode 1995-2018.Figuur 3. Koudegetal volgens Hellmann in Vlissingen en Westdorpe voor de periode 1995-2018.

Het voorjaar van 2017 was zeer zacht, zeer droog en zeer zonnig. Het voorjaar van 2018 was zelfs extreem zacht, zonnig en met een normale hoeveelheid neerslag. Het zachte voorjaar was het gevolg van april en mei. Maart was daarentegen koud. Koude in maart zorgt vaak voor een trage start van roofvogels die vroeg in het voorjaar met de eileg starten.

In 2017 was juni zeer warm, zonnig en droog, in elk geval in Zeeland. Het was een voortzetting van het weer in de voorafgaande maanden. Aan het warme en zonnige weer kwam in juli een einde. De temperatuur en de hoeveelheid zonuren waren die maand normaal, maar het was zeer nat. Dat was ook een groot deel van augustus nog het geval. Het weer knapte pas tegen het einde van de maand op. Het mooie weer duurde tot en met de eerste week van september.

De zomer van 2018 was extreem warm, zeer zonnig en zeer droog. Het zijn omstandigheden waar de meeste roofvogels op zich goed mee om kunnen gaan. Er is echter een grote maar, door de droogte zakt het waterpeil in kreken, waardoor rietvelden beter toegankelijk worden voor de Vos. Vooral Bruine Kiekendieven hebben daar last van. Na de eerst week van augustus werd het weer wisselvalliger, maar met de start van september knapte het weer op. September was vrij warm, vrij droog en zeer zonnig. Voor het warmtegetal zie Figuur 4.

 Figuur 4. Warmtegetal volgens Hellmann in Vlssingen en Westdorpe in de periode 1995-2018.Figuur 4. Warmtegetal volgens Hellmann in Vlssingen en Westdorpe in de periode 1995-2018.