Overzicht van de in Zeeland aanwezige nestkasten ten behoeve van de Slechtvalk, het aantal broedparen van de Slechtvalk en het aantal eieren en aantal uitgevlogen jongen per paar per jaar.

Bijlagec4