De winters van 2014/15 en 2015/16 waren uitzonderlijk zacht en zonnig. In 2014/15 was het nat en in 2015/16 was de hoeveelheid neerslag normaal. Het koudegetal voor Vlissingen en Westdorpe was bijna nul (Figuur 3).

Figuur 3. Koudegetal volgens Hellmann in Vlissingen en Westdorpe voor de periode 1995-2016Figuur 3. Koudegetal volgens Hellmann in Vlissingen en Westdorpe voor de periode 1995-2016

Het voorjaar van 2015 was vrij koel, droog en zonnig. Ook het voorjaar van 2016 was zonnig, maar met een normale temperatuur en normale hoeveelheid neerslag.

De zomers van 2015 en 2016 waren wat betreft temperatuur in Zeeland gemiddeld (Figuur 4). Dat gold ook voor de hoeveelheid zon en neerslag. Juni 2016 was echter somber en kletsnat. In de periode 29 mei tot en met 3 juli viel in Westdorpe op 24 van de 36 dagen neerslag; in totaal 141 mm. In Vlissingen regende het in dezelfde periode op 26 dagen en viel 104 mm neerslag. Vooral bij de Torenvalk en de Buizerd overleefden heel wat jongen deze periode niet (8.8 en 8.9).

September 2015 was koel met een normale hoeveelheid zon en neerslag. September 2016 was zeer warm, zeer droog en zeer zonnig.

Figuur 4. Warmtegetal volgens Hellmann in Vlssingen en Westdorpe in de periode 1995-2016. Figuur 4. Warmtegetal volgens Hellmann in Vlssingen en Westdorpe in de periode 1995-2016.