Nog steeds neemt het aantal broedparen van de Buizerd in Zeeland toe. Inmiddels gaat het al om 365-490 paren (Figuur 17, Bijlage 1 en Bijlage 2). Wie had dat in 1995, het eerste seizoen na oprichting van de Roofvogelwerkgroep Zeeland, kunnen denken. Het aantal werd toen geschat op 60-90 paren.

Figuur 17. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2016.Figuur 17. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2016.

De start van de eileg was in 2015 één dag eerder en in 2016 één dag later dan gemiddeld; 3 april in 2015 (SD=6,4; N=18) en 5 april in 2016 (SD=8,2; N=33).

Het aantal eieren was met 2,4 in 2015 (SD=0,51, N=18) net iets lager dan gemiddeld en in 2016 met 2,6 precies gemiddeld (SD=0,58, N=27). Bij het aantal jongen was het juist andersom: 2015 was met 2,3 jongen het betere jaar (SD=0,69, N=76). In 2016 vlogen gemiddeld maar 2,1 jongen per geslaagd nest uit (SD=0,67, N=59). De verschillen lijken klein, maar zodra je het aantal mislukte nesten verdisconteerd, ziet het er meteen heel anders uit. In Midden Zeeuws-Vlaanderen is van bijna alle nesten het broedsucces bekend. In 2013 brachten 25 paren tien jongen groot, in 2014 25 paren 34 jongen, in 2015 26 paren 28-29 jongen en in 2016 31 paren 16-17 jongen. Met zo’n berekening springen de goede en slechte jaren er duidelijk uit. In 2013 waren de voedselsituatie en de weersomstandigheden slecht, 2014 was het tegenovergestelde en in de wat voedsel betreft gemiddelde jaren 2015 en 2016 werd het verschil gemaakt door de Zeeuwse juni-moesson.

In figuur 18 wordt voor de periode vanaf 2000 een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal eieren en het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen. Goede en slechte muizenjaren zijn te herkennen aan pieken en dalen.

Figuur 18. Gemiddeld aantal eieren en aantal jongen per nest voor de Buizerd in Zeeland in de periode 2000-2016. Voor het jaar 2000 ontbreekt het aantal eieren omdat de steekproef te gering was.Figuur 18. Gemiddeld aantal eieren en aantal jongen per nest voor de Buizerd in Zeeland in de periode 2000-2016. Voor het jaar 2000 ontbreekt het aantal eieren omdat de steekproef te gering was.

De belangrijkste prooien voor opgroeiende jonge Buizerds in 2015 en 2016 waren Fazanten, duiven, Konijnen, kraaiachtigen, mollen en (woel)muizen (Tabel 5). Met uitzondering van de laatste twee gaat het vooral om jonge dieren.

Tabel 5. Prooien van de Buizerd in Zeeland in 2015-2016.Tabel 5. Prooien van de Buizerd in Zeeland in 2015-2016.

Tonny de Caluwé met pas geringde Buizerd. Kort daarvoor was Tonny toegetreden tot orde van het Jonge Konijn. Axel 3 juni 2016. Foto Erik Schram.Tonny de Caluwé met pas geringde Buizerd. Kort daarvoor was Tonny toegetreden tot orde van het Jonge Konijn. Axel 3 juni 2016. Foto Erik Schram.