In zowel 2015 als 2016 werden tien nesten gevonden en respectievelijk 14 en 20 broedparen vastgesteld. Het aantal broedparen van de Boomvalk wordt geschat op 35-70 (Figuur 22, Bijlage 1 en Bijlage 2). De marge is groot. Meer aandacht voor deze soort is gewenst.

Figuur 22. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2016.Figuur 22. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2016.

In 2015 werd één nest en in 2016 werden twee nesten beklommen. Van alle drie de nesten is de start van de eileg bekend; twee keer 10 juni en éénmaal 26 juni. De legselgrootte is van slechts twee nesten bekend; twee en drie eieren en het broedsucces van zes nesten; gemiddeld 2,3 (SD=0,75). Voor het eerst sinds jaren werden ook weer prooiresten verzameld (Tabel 7). De vondst van een Fazantenveertjes op het nest was verrassend. Uiteraard ging het om een pul.

Bij een nest in Zeeuws-Vlaanderen zat één van de twee jongen met een poot verward in een plastic touw (zie foto). De poot was daardoor afgestorven en het jong zat vast aan het nest. Het touw was door de vorige bewoner, een Zwarte Kraai, als nestmateriaal gebruikt. Bij de nacontrole zat het jong opnieuw vast. De poot moest toen geamputeerd worden. Het jong is daarna gewoon uitgevlogen. Maar met zo’n handicap, valt het op eigen benen staan ongetwijfeld niet mee.

Tabel 7. Prooien van de Boomvalk in 2105 en 2016.Tabel 7. Prooien van de Boomvalk in 2105 en 2016.Door plastic touw afgeknelde poot van juveniele Boomvalk. Ossenisse 30 juli  2015. Foto Johnny du Burck.Door plastic touw afgeknelde poot van juveniele Boomvalk. Ossenisse 30 juli 2015. Foto Johnny du Burck.

 Juveniele pas uitgevlogen Boomvalk bij Biervliet op 8 september 2015. Foto Johnny du Burck.Juveniele pas uitgevlogen Boomvalk bij Biervliet op 8 september 2015. Foto Johnny du Burck.