In 2015 werd in de maanden juni en juli op diverse loacties negen keer een Blauwe Kiekendief waargenomen. Het betrof drie keer een vogel in man- en vier keer een vogel in vrouwkleed. Van twee vogels is de leeftijd bekend; twee keer een 2kj vrouw (waarneming.nl).

In 2016 ging het in dezelfde periode om 16 waarnemingen. Op Walcheren waren een vogel in mankleed (drie keer waargenomen) en een vogel in vrouwkleed aanwezig (zes keer waargenomen). De overige zeven waarnemingen zijn van vesrchillende locaties, waaronder één vogel in mankleed en vier in vrouwkleed. Overtuigende leeftijdsopgaves ontbreken.

Juveniele Blauwe Kiekendief in het Verdronken Land van Saeftinghe op 30 augustus 2016. Juveniele Blauwe Kieken-dieven verschijnen daar wel vaker in die tijd van het jaar. Bij in juni of juli waargenomen vogels gaat het meestal om 2kj vogels. Foto Henk Castelijns.Juveniele Blauwe Kiekendief in het Verdronken Land van Saeftinghe op 30 augustus 2016. Juveniele Blauwe Kieken-dieven verschijnen daar wel vaker in die tijd van het jaar. Bij in juni of juli waargenomen vogels gaat het meestal om 2kj vogels. Foto Henk Castelijns.