In 2014 hebben in Zeeland ten minste vier paren Wespendief succesvol gebroed. Twee paren brachten elk twee jongen groot en beide andere paren ten minste één jong. Een vijfde paar was mogelijk succesvol. Het aantal broedparen wordt geschat op vijf tot zeven.

Potentiële locaties waar in het verleden wel eens werd gebroed of waar zich broedverdachte vogels hebben opgehouden zijn: de Waterleidingbossen Clinge (broedpaar in 2012), de duinen bij Haamstede (broedgeval in 2006), Schuddebeurs bij Noordgouwe (broedgeval in 1997), Bos Wilking bij Hulst (broedpaar in 1995, broedgeval in 2007 en niet bezet in 2014, MB). Tezamen met het duingebied van Oranjezon en de broedlocaties van 2014 zijn dit de gebieden om de komende jaren in de gaten te houden. Hierna een opsomming van alle broedgevallen.

De Plasschaert Koewacht.
In 2014 werd op deze locatie voor de tweede keer succesvol gebroed. Evenals in 2013 vlogen twee jongen uit. De jongen zijn geringd op 10 augustus. Ze waren toen 41 en 38 dagen oud. De eileg was gestart op 26 mei. Een enorm verschil met het jaar daarvoor, toen pas op 25 juni werd gestart. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat het om twee vrouwtjes ging. Op 13 augustus was het oudste jong voor het eerst takkeling en op 17 augustus werd het voor eerst vliegend waargenomen. Op 25 augustus konden beide jongen vliegen. Ze keerden nog wel terug op het nest zodra er prooi werd gebracht. In totaal werd tien keer gezien dat een ouder met herkenbare prooi naar het nest vloog: negen keer een wespenraat en één keer een vogel. Bij het ringen lagen een Bruine Kikker en een wespenraat op het nest (HC, WC, TDC, EMA en WVI).

Groene Knoop Westdorpe.
Op 31 juli werd een paar gezien en op 23 augustus werd één jong gefotografeerd (foto hiernaast) (MSP, WBT en RBA). Op 26 augustus en op 7 september werden telkens drie vogels gezien, waaronder hetzelfde lichte exemplaar van de foto. Op 26 augustus zat deze vogel op een lantaarnpaal (EMA en WVI).

Juveniele Wespendief op 23 augustus 2013 Groene Knoop Westdorpe. Foto: Rudi Baetsle.Juveniele Wespendief op 23 augustus 2013 Groene Knoop Westdorpe. Foto: Rudi Baetsle.

Biggekerkse Bos Biggekerke.
Vanaf eind mei werd regelmatig een Wespendief gezien. Op 7 augustus werd voor het eerst een vliegend jong waargenomen. Op 19 en 30 augustus bleek dat het om twee jongen ging (AVG). Volgens Bijlsma (1997) vliegen jongen uit vanaf dag 42 en bedraagt de broedduur 34 dagen. Het oudste jong bij Koewacht vloog toen het 48 dagen was. Het eerste ei is dus gelegd in de periode 17-23 mei.

Wildelanden Heikant en Waterleidingbossen Sint Jansteen.
De eerste waarneming is van 23 juni. Vervolgens zijn er nog een aantal waarnemingen waaronder een keer een paar op 30 juni en een vlinderende vogel op 25 juli (LB, MKI, HKN, AWI). Op 16 augustus werden tijdens posten drie bij elkaar vliegende Wespendieven gezien. Door tegenlicht kon de leeftijd niet bepaald worden (HC, TDC). Op 23 augustus werd een juveniele vogel gefotografeerd (foto hiernaast, HN).

Juveniele Wespendief op 23 augustus 2015 Waterleiding-bossen St Jansteen. Foto: Henk Nijskens.Juveniele Wespendief op 23 augustus 2015 Waterleiding-bossen St Jansteen. Foto: Henk Nijskens.

Nieuwe Passageulepolder Oostburg.
Op 6 mei werd een vlinderende Wespendief gezien boven een populierenbos (JUB, JP, SR). Vervolgens zijn er drie waarnemingen op 3,5-6,0 km van deze locatie tussen 5 juni en 31 juli (JP, JUB en HVK). Zomerwaarnemingen waren tot voor kort in dit deel van Zeeland een rariteit (HC). Op 23 augustus vlogen bij de vermeende nestlocatie drie Wespendieven. Door tegenlicht kon de leeftijd niet worden bepaald (EM). Op 28 augustus vloog ’s morgensvroeg een juveniele vogel op 1,9 km van de vermeende nestlocatie (foto hiernaast). De vogel vloog ‘strak naar zuid’ (HJK). Het is verleidelijk deze vogel aan de andere waarnemingen te linken. Gezien het gedrag en het gegeven dat de najaarstrek van Wespendieven eind augustus al is begonnen, luidt de conclusie: broedpaar, mogelijk succesvol.

Een strak naar zuid vliegende juveniele Wespendief in de Groote Boompolder bij Aardenburg op 28 augustus 2015. Foto: Henk-Jan van der Kolk.Een strak naar zuid vliegende juveniele Wespendief in de Groote Boompolder bij Aardenburg op 28 augustus 2015. Foto: Henk-Jan van der Kolk.