Van de in Zeeland voorkomende roofvogels zijn Havik, Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk echte vogeleters. Bruine Kiekendief, Buizerd en Torenvalk eten ook wel vogels, maar hebben voor een goed broedseizoen een goed aanbod aan muizen (alle drie de roofvogelsoorten) jonge Hazen, jonge Konijnen en jonge Fazanten (Bruine Kiekendief en Buizerd) nodig (Castelijns 2011).

Sinds 2004 worden Hazen en Konijnen, sinds 2005 Fazanthanen en sinds 2007 Fazanthennen langs een route in Oost en langs een route in Midden Zeeuws-Vlaanderen gemonitord.  Zie voor locaties en methode het jaarverslag 2012 (Castelijns 2013).

Het aantal Hazen is sinds de start van de monitoring in beide gebieden sterk gedaald (Figuur 5).

 Figuur 5. Index van het aantal Hazen Lepus europaeus in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen (OZV en MZV) voor 2004-2013. In 2004 ging het om 166 en 84 ex.Figuur 5. Index van het aantal Hazen Lepus europaeus in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen (OZV en MZV) voor 2004-2013. In 2004 ging het om 166 en 84 ex.

In het Braakmanbos (de enige locatie met monitoring) is het aantal Konijnen in de periode 2006-2010 spectaculair toegenomen. Nadien is het min aantal of meer stabiel (Figuur 6).

Figuur 6. Index van het aantal Konijnen Oryctolagus cuniculus in het Braakmanbos voor 2004-2013. In 2004 ging het om 20 ex.Figuur 6. Index van het aantal Konijnen Oryctolagus cuniculus in het Braakmanbos voor 2004-2013. In 2004 ging het om 20 ex.

Het aantal Fazanten schommelt sterk. Er is over het algemeen een (licht) dalende trend (Figuur 7).

Figuur 7. Index van het aantal Fazanthanen en -hennen (Phasianus colchicus) in Midden (MZV) en Oost Zeeuws-Vlaanderen (OZV) voor de periode 2005-2013. In 2008 ging het respectievelijk om 29 en 58 hanen en om 42 en 38 hennen. Figuur 7. Index van het aantal Fazanthanen en -hennen (Phasianus colchicus) in Midden (MZV) en Oost Zeeuws-Vlaanderen (OZV) voor de periode 2005-2013. In 2008 ging het respectievelijk om 29 en 58 hanen en om 42 en 38 hennen. 

Aan een oproep in het voorjaar van 2014 om meer van dergelijke tellingen uit te voeren, hebben enkele mensen gevolg gegeven. De resultaten zijn samengevat in (Tabel 1). Het berekenen van een index kan pas na een paar jaar, mits steeds exact dezelfde route en methode wordt gebruikt.

Tabel 1. Samenvatting van de telling van Hazen en Fazanten op drie locaties in Zeeland in 2014.Tabel 1. Samenvatting van de telling van Hazen en Fazanten op drie locaties in Zeeland in 2014.

 Het broedsucces van de Torenvalk is een maat voor de Veldmuizentand. In 2014 was het met gemiddeld 4,3 uitgevlogen jong per nest gelijk aan  2004 en 2007. Deze drie jaren waren de beste Veldmuizenjaren in de periode 1995-2014 (Figuur 8 en 8.7).

 Figuur 8. Gemiddeld aantal uitgevlogen Torenvalken per nest in Zeeland in de periode 1995-2014.Figuur 8. Gemiddeld aantal uitgevlogen Torenvalken per nest in Zeeland in de periode 1995-2014.

Fazanthen op een muurtje bij Ossenisse op 2 december 2012. Foto HC.Fazanthen op een muurtje bij Ossenisse op 2 december 2012. Foto HC.