Van de in Zeeland voorkomende roofvogels zijn Havik, Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk echte vogeleters. Bruine Kiekendief, Buizerd en Torenvalk eten ook wel vogels, maar hebben voor een goed broedseizoen een goed aanbod aan muizen (alle drie de roofvogelsoorten) jonge Hazen, jonge Konijnen en jonge Fazanten (Bruine Kiekendief en Buizerd) nodig (Castelijns 2011).
Sinds 2004 (Hazen en Konijnen), 2005 (Fazanthanen) en 2007 (Fazanthennen) vindt in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen monitoring van enkele belangrijke prooisoorten plaats. Zie voor locatie en methode het vorige verslag.

De Hazenstand is sinds de start van de monitoring gedaald (Figuur 5).

Figuur 5. Index van het aantal Hazen Lepus europaeus in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen (OZV en MZV) voor 2004-2013. In 2004 ging het om 166 en 84 ex.Figuur 5. Index van het aantal Hazen Lepus europaeus in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen (OZV en MZV) voor 2004-2013. In 2004 ging het om 166 en 84 ex.

In het Braakmanbos (de enige locatie met monitoring) is het aantal Konijnen sinds 2004 spectaculair toegenomen en is de laatste vijf jaar min of meer stabiel (Figuur 6). Ook op andere locaties in Zeeland heeft de Konijnenstand zich redelijk hersteld (André Hannewijk en Piet de Keuning).

Figuur 6. Index van het aantal Konijnen Oryctolagus cuniculus in het Braakmanbos voor 2004-2013. In 2004 ging het om 20 ex.Figuur 6. Index van het aantal Konijnen Oryctolagus cuniculus in het Braakmanbos voor 2004-2013. In 2004 ging het om 20 ex.

Het aantal Fazanten schommelt sterk. Er is over het algemeen een licht dalende trend met in 2013 het laagste aantal tot nu toe (Figuur 7).

Figuur 7. Index van het aantal Fazanthanen en -hennen (open symbolen en stippellijnen) Phasianus colchicus in Midden (MZV) en Oost Zeeuws-Vlaanderen (OZV) voor de periode 2005-2013. In 2008 ging het respectievelijk om 29 en 58 hanen en om 42 en 38 hennen. Figuur 7. Index van het aantal Fazanthanen en -hennen (open symbolen en stippellijnen) Phasianus colchicus in Midden (MZV) en Oost Zeeuws-Vlaanderen (OZV) voor de periode 2005-2013. In 2008 ging het respectievelijk om 29 en 58 hanen en om 42 en 38 hennen. 

Het broedsucces van de Torenvalk is een maat voor de Veldmuizentand. Het was vanaf 1995 nog nooit zo laag (Figuur 18).