In 2013 werden in Zeeland 36 Sperwernesten opgespoord en 54 broedparen vastgesteld. De populatie wordt geschat op 105-175 paren (Figuur 14). Het aantal paren neemt al een paar jaar af, in Midden Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld van 16-18 in 2004-2005 tot 5 in 2012-2013. Zie eerdere jaarverslagen voor de oorzaken.

Figuur 14. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2013.Figuur 14. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2013.

In 2013 begonnen Sperwers gemiddeld 3 dagen later dan normaal: 6 mei (SD=5,3; N=10). Het aantal eieren was met 4,2 gemiddeld (SD=0,6; N=11). Het aantal jongen kwam 0,4 lager uit dan het gemiddelde: 2,9 (SD=1,1; N=12) (Bijlage 2).

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van alle in 2013 verzamelde prooiresten. De belangrijkse prooien zijn lijsters, mezen, Spreeuw en Huismus. Bijzondere prooien waren een Houstnip en een niet op soort gebracht goudhaantje.

Tabel 3. Prooien van de Sperwer in Zeeland in 2013.Tabel 3. Prooien van de Sperwer in Zeeland in 2013.