Op 3 mei werd een baltsend paar bij de Eerste Platte Plaat in het Verdronken Land van Saeftinghe gezien (Luc Bekaert). Op 8 en 9 mei werd weer een man gezien (Marc Buise). De eerstvolgende waarnemingen van een man in Saeftinghe zijn van 1 juli en 9 september (waarneming.nl). Saeftinghe is een veel door vogelaars bezocht gebied met onder andere vijf BMP-proefvlakken. Een man Blauwe Kiekendief is een opvallende en meldenswaardige soort die niet aan de aandacht van vogelaars zou ontsnappen. Het is dus niet aannemelijk dat de soort heeft gebroed. In de tussenliggende periode werd wel één vogel in vrouwkleed (tweede kalanderjaar) waargenomen. De eerste juveniele Blauwe Kiekendief werd pas eind augustus gezien (HC).

Behalve in het Verdronken Land van Saeftinghe, heeft op het Groot Eiland en in de omgeving van het Hellegat een tweede kalenderjaar vrouw overzomerd. In de omgeving van de Prunje werd in de maanden juni en juli een aantal keren een vogel in vrouwkleed gezien (waarneming.nl).

Met uitzondering van het Verdronken Land van Saeftinghe zijn overzomerende Blauwe Kiekendieven in Zeeland geen jaarlijks verschijnsel. Zomerwaarnemingen op waarneming.nl zijn vaak slecht gedocumenteerd waardoor andere soorten niet zijn uit te sluiten. Door het maken van een foto kan het bewijs worden geleverd dat het om een Blauwe Kiekendief gaat en kan bovendien de vogel op leeftijd worden gebracht (zie de voorbeelden hieronder, chapeau voor de fotografen!). Alle tot nu toe door mij tijdens het broedseizoen (eind mei tot en met juli) in Zeeuws-Vlaanderen waargenomen exemplaren, die ik op leeftijd heb kunnen brengen (N=6), waren op het moment van waarneming ongeveer één jaar oud (tweede kalenderjaar dus).

083 Blauwe kiek1 083 Blauwe kiek2
Aan het Groot Eiland bij Hulst heeft een tweede kalenderjaar Blauwe Kiekendief overzomerd. De linker foto is van 18 juli (Kees Kuijper) en de rechter van 1 juni (Henk Nijskens).