Op 23 november 2011 werden twee dode Buizerds gevonden bij de Nieuveltweg aan het Grote Gat Oostburg. Ze hadden gegeten van kadavers (twee Wilde Eenden en een Waterhoen), die bewerkt waren met een blauwe chemische substantie. Toen de Buizerds werden aangetroffen, was er nog één in leven. Hij vertoonde alle kenmerken van een vergiftigde vogel. Dat was ook het geval bij de Buizerd die al dood was. De Buizerds en de kadavers werden opgestuurd naar CVI Lelystad voor onderzoek. Daar werd vastgesteld dat het Waterhoen en beide Wilde Eenden waren geschoten (hagel in lichaam) en vervolgens waren bewerkt met carbofuran. Wat betreft de Buizerds werd geconcludeerd “De doodsoorzaak van Buizerd 1 is gelegen in vergiftiging met carbofuran met een bewerkte Wilde Eend als bron” en “Gezien de kropinhoud en de gevonden locatie van Buizerd 2 kan de vermoedelijke doodsoorzaak, vergiftiging met een bewerkte vogel als bron, niet worden uitgesloten”(CVI-Opdrachtnummer: 11020093).

Een door vergiftiging met carbofuran gestorven Buizerd. De Buizerd had gegeten van een met carbufuran bewerkte Wilde Eend. De eend was geschoten met een jachtgeweer. Foto: CVI.Een door vergiftiging met carbofuran gestorven Buizerd. De Buizerd had gegeten van een met carbufuran bewerkte Wilde Eend. De eend was geschoten met een jachtgeweer. Foto: CVI.

Met een jachtgeweer geschoten en daarna met carbofuran bewerkte Waterhoen. Foto: CVI.Met een jachtgeweer geschoten en daarna met carbofuran bewerkte Waterhoen. Foto: CVI

De met carbofuran (blauwe kleur) bewerkte Waterhoen. Foto: CVIDe met carbofuran (blauwe kleur) bewerkte Waterhoen. Foto: CVI

Op 9 mei 2012 werden door Peter Boelee aan de Vlaandertsedijk Heinkenszand schoten gehoord. Hij liep naar de rand van het erf waar hij zich bevond en keek over de akker naar de Meerkotsedijk en zag daar drie mannen met geweren lopen. Ze keken steeds omhoog en op een bepaald moment gingen ze rond een boom staan, richtten hun geweren omhoog en schoten alle drie op een nest. Samen met René Wink van Natuurmonumenten zijn de jagers op hun gedrag aangesproken. Ze vertelden dat ze Zwarte Kraaien aan het schieten waren en wisten niet dat ze dat niet op grondgebied van Natuurmonumenten mochten doen. Later die dag zijn de beschoten nesten geïnspecteerd.Toen bleek dat ook een nest van een Buizerd was beschoten. Dat het om een Buizerdnest ging was zelfs vanaf de grond te zien. Er lagen namelijk groene takken op.

Roofvogelvervolging is zeer moeilijk op te sporen. Het overzicht is daarom maar het topje van de ijsberg.

Hagelinslag (gele pijl) onder een Buizerd-nest met groene takken. Heinkenszand, 9 mei 2012. Foto: Peter Boelee.Hagelinslag (gele pijl) onder een Buizerd-nest met groene takken. Heinkenszand, 9 mei 2012. Foto: Peter Boelee.