• BIJLSMA R.G. 1997. Handleiding veldonderzoek roofvogels. KNNV Uitgeverij/Vogelbescherming Nederland/Werkgroep Roofvogels Nederland. Utrecht/Zeist/Appelscha.
 • BIJLSMA R.G. 2007. Trends en resultaten van roofvogels in Nederland 2006. De Takkeling 2007 (15): 7-38.
 • BIJLSMA R.G. 2011. Trends en resultaten van roofvogels in Nederland 2010. De Takkeling 2011 (19): 6-51.
 • CASTELIJNS H. 1996-2009 (in serie). Jaarverslag Roofvogelwerkgroep Zeeland 1995-2007. Roofvogelwerkgroep Zeeland. Eigen uitgave: http://www.roofvogelszeeland.nl.
 • DECADIDO R. & ALLEN D. 2006. Nocturnal hunting by Peregrine Falcons at the Empire State Building, New York City. The Wilson Journal of Ornithology 118 (1): 53-58.
 • ENDE, G VAN DEN. 1999 -2008 in serie. Voedsel Slechtvalken in Zierikzee. Zie http://www.roofvogelszeeland.nl.
 • MELLENBERG J. 2009. Voedsel Slechtvalken in Zierikzee. Zie http://www.roofvogelszeeland.nl.
 • PROVINCIE ZEELAND 2010. Omgevingsplan Zeeland. Discussienota voor het Omgevingsplan 2012-2018. Middelburg. Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water. Zie http://www.zeeland.nl.
 • REJT. Ł. 2004. Nocturnal feeding of young urban Peregrine Falcons (Falco peregrinus) in Warsaw (Poland). Posh Journal of Ecology 52(1): 63-68.
 • VINK W. & CASTELIJNS H. 2010. Vestiging van een broedpaar Slechtvalken Falco peregrinus op de watertoren Axel Steltkluut 2010: 10-15. Zie http://www.roofvogelszeeland.nl.
 • CASTELIJNS H. 2009. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep Zeeland 2008. Roofvogelwerkgroep Zeeland. Eigen uitgave: http://www.roofvogelszeeland.nl.
 • TULDEN P.W. VAN. 2010. Onderzoek naar de doodsoorzaken van inheemse wilde fauna. Verslag over 2009. Central Veterinairy Institute (CVI), Wageningen UR, Lelystad.
 • TULDEN P.W. VAN. 2011. Onderzoek naar de doodsoorzaken van inheemse wilde fauna. Verslag over 2010. Central Veterinairy Institute (CVI), Wageningen UR, Lelystad.
 • ZOUN P. 2009. Onderzoek naar de doodsoorzaken van inheemse wilde fauna. Verslag over 2008. Centraal Veterinair Instituut, Lelystad.