Het aantal Buizerds lijkt te stabiliseren op circa 300 broedparen (figuur 14). In 2009 werden 185 en in 2010 207 broedparen opgespoord. In respectievelijk 144 en 195 gevallen werd ook het nest gevonden.

Figuur 14. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2010.Figuur 14. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2010.

Buizerds beginnen in Zeeland normaal op 4 april met de eileg. In 2009 was dat gemiddeld twee dagen en in 2010 één dag later (SD=8; N=39) en (SD=8; N=38).

In 2009 werden gemiddeld 2,2 (SD=0,7; N=35) en in 2010 gemiddeld 2,6 (SD=0,5; N=33) eieren gelegd. 2,5 eieren is voor Zeeland normaal. Uit 54 nesten vlogen in 2009 gemiddeld 1,8 jongen uit (SD=0,6). In 2010 ging het bij 66 nesten gemiddeld om 2,0 jongen (SD=0,7). Het aantal jongen was in 2010 normaal en in 2009 wat lager dan normaal. Gecorrigeerd voor de vleugellengte was het gewicht van de jongen in beide jaren gelijk. 

Buizerds eten zowel vogels als zoogdieren (tabel 4 en bijlage 6). Belangrijke prooien zijn Fazanten, duiven en jonge Konijnen. 35 van de 134 Fazanten waren volwassen: vijf man, 22 vrouw en vijf keer onbekend. Bij de onvolwassen Fazanten ging het 22 keer om een jong van tien dagen of jonger en 27 keer om een met een geschatte leeftijd van 11-25 dagen. Bij de Konijnen was de gemiddelde achtervoetlengte 63 mm (SD=10; N=142). Van 38 resten van Hazen werd de achtervoetlengte gemeten: gemiddeld 83 mm (SD=29; N=38). Onder de 42 Eksters die als prooirest werden gevonden, waren er elf volwassen en 27 onvolwassen. Bijzondere prooien waren een Karper (zie foto op volgende pagina) een Koekoek, een Huiskip, een Eekhoorn en een Wezel.

Tabel 4. In 2005-2010 in Zeeuws-Vlaanderen nabij en op nesten van Buizerds verzamelde prooiresten. PR plukresten en BB braakballen.Tabel 4. In 2005-2010 in Zeeuws-Vlaanderen nabij en op nesten van Buizerds verzamelde prooiresten. PR plukresten en BB braakballen.

Resten van een Schubkarper gevonden op het nest van een Buizerd in de Kruippolder bij Walsoorden op 11 juni 2005. De Schubkarper was vers 50-60 cm lang. Ze wegen dan 1-1,5 kg. Foto: Henk Castelijns.Resten van een Schubkarper gevonden op het nest van een Buizerd in de Kruippolder bij Walsoorden op 11 juni 2005. De Schubkarper was vers 50-60 cm lang. Ze wegen dan 1-1,5 kg. Foto: Henk Castelijns.

Tussen Terneuzen en Reuzenhoek broedde in 2010 een Buizerd langs een drukke doorgaande weg. Toen het paar jongen had en er kwam een wandelaar of fietser in de buurt van het nest, dan werd er fel gealarmeerd. Daar moet het paar een dagtaak aan hebben gehad (Bram Vroegindeweij). Toch vlogen er drie stevige jongen uit. Bij de ringcontrole, de jongen waren op dat moment 25-28 dagen oud, bleek waarom. Op het nest lagen veel resten van uitzonderlijk grote prooien: een Mol, een volwassen Zwarte Kraai, een volwassen Waterhoen,een volwassen man Wilde Eend, drie volwassen vrouw Fazant en de achterpoten van zeven verschillende Hazen in lengte variërend van 86-132 mm (gemiddeld 109 mm). Het Konijn ontbrak als prooi. Niet verwonderlijk in een agrarische omgeving met alleen maar kleigrond.

Op 9 juni 2010 verscheen een bericht in de PZC dat er tussen Hoek en Philippine een agressieve Buizerd was. Tijdens het ringen van de drie jongen op 2 juni, we klimmen dan naar het nest, nemen de jongen eraf en laten die naar beneden zakken in een tas, was ons geen bijzondere agressie opgevallen (Marco Knipping & HC). De drie jongen zijn overigens gewoon uitgevlogen.

Onder in een Buizerdnest bij de Zandweg in Wemeldinge werd een andere vogelsoort broedend aangetroffen (Addy Snoep).