In 2009 werden 15 en in 2010 19 broedparen opgespoord. In respectievelijk negen en zes gevallen werd ook het nest gevonden. Het aantal broedparen wordt geschat op 40-70 en lijkt sinds 1995 stabiel (figuur 16).

Figuur 16. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2010.Figuur 16. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2010.

Voor 2009 is van slechts één nest het exacte broedresultaat bekend. Het ging om een nest met drie jongen. Voor 2010 is het broedresultaat van twee nesten bekend: twee en drie jongen. De jongen in het nest met drie werden geringd. De eileg was gestart op 13 juni.

Sinds het verschijnen van een artikel over het voorkomen van de Boomvalk op de Bevelanden in de periode 1998-2005 (Rozemeijer 2005), isnauwelijks nog onderzoek aan prooiresten gedaan Er werden sindsdien slechts vier prooien op naam gebracht: tweemaal Boerenzwaluw en tweemaal Gierzwaluw. In genoemde periode werden op de Bevelanden 440 prooiresten verzameld. Het ging alleen maar om vogels. De belangrijkste prooien waren: Gierzwaluw 32%; Boerenzwaluw 20%; Huiszwaluw 9%; piepers, kwikstaarten en Veldleeuwerik tezamen 7%; Huis- en Ringmussen 13%; Spreeuw 2%; vinken en gorzen 6% en overige vogels 11%.

Eén van de drie jonge Boomvalken van circa 21 dagen op 15 augustus 2008 uit een nest bij Axel. Het jong is uit het nest gehaald om het te ringen, wegen, meten etc. Later zijn alle drie de jongen uitgevlogen. Foto: Henk Castelijns.Eén van de drie jonge Boomvalken van circa 21 dagen op 15 augustus 2008 uit een nest bij Axel. Het jong is uit het nest gehaald om het te ringen, wegen, meten etc. Later zijn alle drie de jongen uitgevlogen. Foto: Henk Castelijns.