Avifauna Zeelandica
In Zeeland wordt op dit moment keihard gewerkt aan de Avifauna Zeelandica. De planning is dat er eind dit jaar twee boeken liggen met in totaal circa 1.400 pagina’s over vogels en alles wat daarbij hoort. Denk daarbij aan een historisch overzicht van vogelstudie, vogelbescherming, uitvoerige avifaunistische beschrijvingen, vogelaars toen en nu, vogelexploitatie, een beschrijving van vogelcollecties etc. Binnenkort start de voorintekening, houd dat in de gaten!

Omdat ik aan de beschrijving van roofvogels en een 20-tal andere soorten mijn handen meer dan vol heb, is er geen tijd voor een jaarverslag. O ja, op de Torenvalk na heb ik ‘mijn’ teksten in concept gereed.

Nieuws over kiekendieven in Zeeland

Beschermingsproject
In 2020 is in Zeeland gestart met een beschermingsproject voor Bruine Kiekendieven. Er is een brochure verschenen brochure Bruine Kiekendief, voor bescherming van op akkers broedende kiekendieven is het Steunpunt Bruine Kiekendief is opgericht en er is een overzicht gemaakt van gebieden waar door maatregelen het broedhabitat kan worden verbeterd.

Nestcontroles met een drone 
Na een vooronderzoek in 2019 werden in 2020 heel wat nesten van de Bruine Kiekendief in Zeeland met behulp van een drone gecontroleerd. Barabara Voogt van de Vogelwerkgroep Walcheren heeft haar ervaringen vastgelegd in een verslag. U kunt dat hier lezen.

Bijzondere ervaringen met de Bruine Kiekendief
In 2020 is Jaco Kouwen gestart met onderzoek aan roofvogels. Hij had al meteen een paar heel bijzonder ervaringen, zie dit beeldverslag.

Bunzing haalt nest van een Bruine Kiekendief leeg, 21 juni 2020, Rietkreek Nieuw Vossemeer. Foto: Jaco KouwenBunzing haalt nest van een Bruine Kiekendief leeg, 21 juni 2020, Rietkreek Nieuw Vossemeer. Foto: Jaco Kouwen