Beeldverslagen

Elke roofvogelsoort is weer anders. De ene broed in de boom, de andere op grond. Ook de te verzamelen gevens verschillen per soort. Er wordt per soort door middel van foto's met korte teksten uitgelegd hoe het onderzoek naar een soort in zijn werk gaat.

Elk broedseizoen (maart t/m augustus) wordt er door vele vrijwilligers het veld ingetrokken voor het opsporen van nesten, het uitvoeren van nestcontroles en ringwerkzaamheden. Hieronder vindt u van verschillende jaren een impressie. Gedurende een lopend seizoen worden de foto's regelmatig aangevuld.

Drie presentaties over de herkenning van de Bruine Kiekendief:

  • Geslacht- en leeftijdsbepaling van Bruine Kiekendieven tijdens het broedseizoen.
  • Geslacht- en leeftijdsbepaling van Bruine Kiekendieven in de winter.
  • Broedstatus bepalen bij Bruine Kiekendieven zonder nestbezoek.